Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları

30 Ocak 2018