Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesinin; geçici 23 ve 24. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızda çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişi başvuru sonuçları.

30.01.2018