Hakkari 2017 Dönüşüm Programı

HAKKARİMİZİ YENİDEN İMAR EDİYORUZ
 

“Abonelere 48 saatte 3 saat su verilen şehrin içme suyu çilesini bitiriyoruz”

Coğrafya olarak Topoğrafik yapısı çok zor olan ve merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan 3 Bin 500 Rakımlı Berçelan ve Golan Yaylalarımızdaki onlarca su kaynağımızı 65 kilometrelik isale hattıyla Hakkari’mize getiriyoruz. Ayrıca 90 kilometrelik şehir içi içme suyu şebeke hattımızı yeniliyor ve 5 bin 750 adet yeni su abone bağlantısı yapıyoruz.

 

“Hakkarimize 130 kilometre kanalizasyon şebekesi”

Oldukça engebeli bir arazi üzerine kurulan Hakkari’mizin bir çok Mahallesinde kanalizasyon şebekesi bulunmazken Şehir Merkezinin tamamına 90 kilometre kanalizasyon şebekesi ve 50kilometre parsel bağlantısı yaparak Hakkari’nin tamamının faydalanacağı toplamda 130 kilometrelik modern bir kanalizasyon şebekesi inşa ediyoruz.

 

“Hakkarimize ilk defa yağmur suyu ve drenaj hattını kazandırıyoruz”

Altyapı hizmetlerinden Yağmur Suyu ve Drenaj Hattı bulunmayan Hakkarimize şehir içi 20 kilometre Yağmur Suyu ve Drenaj Hattı Şebekesi döşeyerek kente ilk olacak bir hizmeti kazandırıyoruz.

 

“Çevresel değerlerimizi koruyacağız”

Hakkarimizin çevresel değerlerinin, Zap Vadisinin, Zap Suyunun ve Katramas Deresinin kirlenmemesi ve korunması için 45 bin metrekare alan üzerine Atık Su Arıtma Tesisi proje ihalesini yapıp etüt çalışmalarını başlattık. Bu tesisimiz ile çevresel değerlerimiz olan akarsularımızı ve derelerimizi koruma altına alacağız.

 

“Artık dere yatakları çöp içinde yüzüp kokmaycak"

Kanalizasyon sularının karıştığı, çöp içinde yüzen ve çevreye kötü koku veren dere yataklarını 3 Milyon'luk proje kapsamında ıslah edip şehri önemli sorunlardan birinden kurtaracağız.

 

“Yollarımızı tozdan, çamurdan ve çukurdan kurtaracağız”

Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Bitümlü Sıcak Karışım BSK Profesyonel Asfalt uygulamalarıyla şimdiye kadar şehir içi yolları asfaltlanmamış Hakkarimizin yollarını tozdan, çamurdan ve çukurdan kurtaracağız.

 

“Hakkari merkez imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt projesi”

Şehir merkezinin imar revizyonu için İl “Hakkari Merkez İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt” proje işine başladık.

Bu kapsamda İller Bankası, AFAD Başkanlığı ve Belediyemiz teknik heyetiyle şehirde saha çalışmaları yapıp, Hakkari’nin imarına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt işi için ilk sondaj çalışmasını Bulak Mahallesi Atatürk Kültür Merkezinin yanındaki arazide yaptık. Ayrıca Jeofizik çalışmalarını şehir genelindeki çeşitli arazilerde eş zamanlı olarak başlattık.

Yapılacak olan Jeolojik ve Jeoteknik çalışmaların ardından Hakkari’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir imar planı çalışması başlayacak.

 

“Prestij cadde uygulamalarıyla Hakkarimizin çehresini değiştireceğiz”

Hakkarimizi daha estetik, daha kaliteli ve daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çarşı merkezimize her şeyi ile tam olarak hazır prestij caddeler yaparak şehirde caddeler yeni bir çehreye kavuşacak.

 

“2018'de Hakkarimiz doğalgaza kavuşuyor”

Hakkari doğalgaz boru hattı için Boru Hatları Petrol Taşıma Anonim Şirketi BOTAŞ Şubat ayında ihaleye çıktı. Bu yıl başlanacak çalışmalara göre Hakkari ve Van arasında toplam 203 bin 803 metre uzunluğunda, 12 inç çapında yüksek basınç doğalgaz boru hattı sistemi kurulacak. Yatırım sayesinde 2018 Kasım ayına kadar Van doğalgaz boru hattını Hakkari'ye bağlanmış olacağız.

 

“Hakkarimizin park özlemi sona erecek”

Çocukların oyun oynayacak ve vatandaşların dinlenip streslerini dağıtıp dinlenebilecek sosyal alanlarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu şehrimize kuracağımız parklarla kentte insanların park özlemini sona erdireceğiz.

11 Haziran 2017