İHALE DUYURULARI
Yemek Hizmet Alımı
4 Adet Halk Otobüsünün kiraya verilmesi
4 Adet Halk Otobüsünün Kiraya verilmesi.
197 ADET ÇÖP KONTEYNIR ALIM İŞİ
HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ
6 KALEM (KLORLAMA CİHAZI VE MALZEMESİ) MALZEME
600 Metre içmesuyu amaçlı Sondaj Kuyusu açma işi
Belediye hizmet Binası ve İşhanı Onarım işi
Kent Temizliği Hizmet alımı

Meclis Karar Detayı

 
Tarih : 11 Kasım 2016
Karar No : 75
Konu : 2017 Gelir- Gider Bütçesi
Detay :
T.C HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ :11.11.2016 KARAR NO :75 KONU :2017 Gelir- Gider Bütçesi Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü Şehmus İMAMOĞLU ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Başkan gündemin 4.maddesinde Belediyemizin 2017 yılı bütçesi ve izleyen 2018,2019 yıllarına ait bütçeleri hazırlanmak amacıyla Mali Hizmetleri olarak Belediyemize bağlı bütün müdürlüklere yapılan bütçe çağrısı sonucu ve müdürlüklerden gelen talepler sonucunda 2017 yılı ve izleyen 2 yılın bütçe teklifleri hazırlanarak Belediye Encümenince 27.09.2016 tarih ve 210 sayılı kararıyla görüşülen ve onaylanan bütçe maddeler halinde tek tek görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Buna göre; ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ, Personel Giderleri Sözleşmeli Personel Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri : 70.000,00 TL. Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler : 250.000,00 TL. Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Öd. : 300.000,00 TL. İşsizlik Sigortası Fonuna : 10.000,00 TL. Sosyal Güvenlik Primi Öd. : 30.000,00 TL. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME İçecek Alımları : 20.000,00 TL. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 50.000,00 TL. Yurtdışı Geçici Görev Yollukları : 15.000,00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri : 100.000,00 TL. Temsil Ağırlama Tören Fuar : 200.000,00 TL. SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI Büro Mefruşatı Alımları : 100.00 TL. Büro Makineleri Alımları : 100.00 TL. Yurtiçi Burslar ve Harçlıkları : 20.000,00 TL. Yiyecek Amaçlı Transferler : 50.000,00 TL Muhtaç ve Körlere yardım : 100.000,00 TL. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım : 5.000,00 TL. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ Periyodik Yayın Alımları : 1.000,00 TL. Tıbbi Malzeme ve Yayın Alımları : 100.00 TL. Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 50.000,00 TL. GÖREV GİDERLERİ Ödül İkramiye vb.Ödemeler : 100.00 TL. Diğer Yasal Giderleri : 15.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI Posta ve Telgraf Giderleri : 40.000,00 TL. Bilgiye Abonelik Giderleri : 100,00 TL. Yük Taşıma Giderleri : 30.000,00 TL. İlan Giderleri : 10.000,00 TL. Sigorta Giderleri : 100.00 TL. Komisyon Giderleri : 50.000,00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 10.000,00 TL: TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ Temsil Ağırlama Tören Fuar Gid. : 100.00 TL. YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Gid. : 2.000.000,00 TL. CARİ TRANSFERLER Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş Sandık Gid. : 100.000,00 TL. Memurların Öğle Yemeğine yardım : 750.000,00 TL. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER Yiyecek Amaçlı Transferler : 100.000,00 TL. GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR İller Bankasına Verilen Paylar : 100.000,00 TL: PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA Personel Giderleri Karşılama Giderleri : 400.000,00 TL. YEDEK ÖDENEK Yedek Ödenek : 4.000,000,00 TL. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Temel Maaşlar : 2.145.000,00 TL. Zamlar ve Tazminatlar : 2.282.000,00 TL. Sosyal Haklar : 1.650.000,00 TL. Ek Çalışma Karşılıkları : 22.000,00 TL. SÖZLEŞMELİ PESONEL 657 SK. 4/B Sözleşmeli Personel : 300.000,00 TL. 657 SK. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve : 80.000,00 TL. 657 SK. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal : 60.000,00 TL. İŞÇİLER Sürekli İşçilerin Ücretleri : 3.685.000,00 TL. Geçici İşçilerin Ücretleri : 55.000,00 TL. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem : 320.000,00 TL. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları : 1.100.000,00 TL. Geçici İşçilerin Sosyal Hakları : 22.000,00 TL. Sürekli İşçilerin fazla Mesaileri : 420.000,00 TL. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri : 950.000,00 TL. Aday Çırak ve Stajyer Öğrenci : 60.000,00 TL. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET MEMURLAR Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 740.000,00 TL. Sağlık Primi Ödemeleri : 110.000,00 TL. SÖZLEŞMELİ PERSONEL İşsizlik Sigortasına Fonuna : 5.000,00 TL. İŞÇİLER İşsizlik Sigortası Fonuna : 80.000,00 TL. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 2.200.000,00 TL. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Diğer Tüketim Mal Malzemesi Alımları : 10.000,00 TL: Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 50.000,00 TL. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları : 10.000,00 TL. Yurtdışı Geçici Görev Yollukları : 10.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI Müteahhitlik Hizmetleri : 250.000,00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 60.000,00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 10.000,00 TL. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ Bilgisayar Hizmet Alımları : 100.000,00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri : 60.000.00 TL. MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIMI Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 50.000,00 TL: Bilgisayar Yazılım Alımları ve yapımları : 200.000,00 TL. Bilgisayar Alımları : 40.000,00 TL. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLER Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kırtasiye Alımları : 12.000,00 TL. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 10.000,00 TL. Posta ve Telgraf Giderleri : 10.000,00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 100.00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. Bilgisayar Alımları : 100.00 TL. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLER Personel Giderleri Sözleşmeli Personel Gid. Diğer Sözleşmeli Personel Gid. : 25.000,00 TL. Diğer Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. GÖREV GİDERLERİ Mahkeme Harç ve Giderleri : 50.000,00 TL. Diğer Yasal Giderler : 10.000,00 TL: Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri : 100.00 TL. Diğer Haberleşme Giderleri : 100.00 TL. Rapor ve Bilirkişi Giderleri : 10.000,00 TL. Diğer Yargılama Giderleri : 10.000,00 TL. Diğer Hizmet Alımları : 100.00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. Büro Makineleri Alımları : 100.00 TL. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME Kırtasiye Alımları : 100.00 TL. Büro Malzeme Alımları : 100.00 TL. Periyodik Yayın Alımları : 100.00 TL. Diğer Yayın Alımları : 100.00 TL. Baskı ve Cilt Giderleri : 100.000,00 TL. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları : 100,00 TL HİZMET ALIMLARI Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Bilgisayar Hizmet Alımları : 100.00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri : 70.000,00 TL. Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri : 100.00 TL: Bilgiye Abonelik Hizmetleri : 100.00 TL. Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım : 100.00 TL. MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM. Menkul Mal Alım Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : 100.00TL. Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları : 100.00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 50.000,00 TL. Bilgisayar Yazılım Alımları ve : 100.00 TL. Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : 10.000,00 TL. Bilgisayar Alımları : 100.00 TL. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME Akaryakıt ve Yağ Alımları : 1.200.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI Sigorta Giderleri : 60.000,00 TL. MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIMI Avadanlık ve Yedek Parça Alımları : 50.000,00 TL. Makine Techizat bakım ve Onarım : 10.000,00 TL. Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri : 100.000,00 TL. İş Makinesi Onarım Giderleri : 400.000,00 TL. MAMUL MAL ALIMLARI Taşıt Alımları Kara Taşıtı Alımları : 1.000,000,00 TL. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME Kırtasiye Alımları : 100.00 TL. Büro Malzeme Alımları : 100.00 TL. Yiyecek Alımları : 10.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri : 100.00 TL. Müteahhitlik Giderleri : 950.000,00 TL. İlan Giderleri : 100.00 TL. KİRALAR Taşıt Kiralaması Giderleri : 100.00 TL. İş Makinesi Kiralama Giderleri : 150.000,00 TL. DİĞER HİZMET ALIMLARI Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 5.000,00 TL. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Büro Bakım ve Onarım Giderleri : 100.00 TL. Yol bakım ve Onarım Giderleri : 1.000.000,00 TL. SERMAYE GİDERLERİ Sosyal tesis Mefruşatı Alımları : 100.00 TL. Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma : 500.000,00 TL. Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma : 100.00 TL. Sosyal tesis İçin Arsa Alımı : 100.00 TL. İçme Suyu Tesisi Arsa Alımı : 100.00 TL. Proje Giderleri : 20.000,00 TL. İnşaat Malzemesi Giderleri : 150.000,00 TL. Elektrik Tesisatı Giderleri : 20.000,00 TL. Sıhhi Tesisat Giderleri : 20.000,00 TL. Diğer Giderler : 100.00 TL. MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ Hizmet Binası : 100.00 TL. Hizmet Tesisleri : 800.000,00 TL. Sosyal Tesisler : 100.00 TL. Yol Yapım Giderleri : 1.000.000,00 TL. İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri : 100.00 TL. Kanalizasyon Tesisi Yapımı Giderleri : 100.00 TL. İnşaat Malzemesi Giderleri : 100.000,00 TL Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri : 100.00 TL. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMLARI Etüt-Proje-Bilirkişi Ekspertiz, Bilirkişi Giderleri : 100.00 TL. Harita Yapım ve Alım Giderleri : 100.000,00 TL. Büro Makine Alımları : 100.00 TL. Laboratuvar Cihazı Alımları : 100.00 TL. Laboratuvar Gereçleri Alımları : 100.00 TL. Proje Giderleri : 650.000,00 TL. Diğer Giderler : 100.00 TL. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ Kırtasiye Alımları : 45.000,00 TL. Büro Malzemesi Alımları : 45.000,00 TL. Periyodik Yayın Alımları : 100.00 TL. Diğer Yayın Alımları : 2.000,00 TL. Baskı ve Cilt Giderleri : 15.000,00 TL. Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi : 100.00 TL. Temizlik Malzemesi Alımları : 20.000,00 TL. Yakacak Alımları Giderleri : 160.000,00 TL. Elektrik Alımları : 250.000,00 TL. Diğer Enerji Alımları : 30.000,00 TL. Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : 15.000,00 TL. Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 20.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI Müteahhitlik Alımları : 20.000,00 TL. Diğer Müşavir Firma ve kişilere Ödemeler : 100.00 TL. Posta ve Telgraf Giderleri : 100.00 TL. Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri : 60.000,00 TL. Bilgiye Abonelik Hizmetleri : 100.00 TL. Haberleşme ve Cihazları Ruhsat ve Kullanım : 100.00 TL. Hat Kira Giderleri : 100.00 TL. Diğer Haberleşme Giderleri : 100.00 TL. İlan Giderleri : 120.000,00 TL. Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler : 100.00 TL. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIMI Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : 20.000,00 TL. Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları : 20.000,00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 20.000,00 TL. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri : 100.00 TL. Makine Teçhizet Bakım ve Onarım Gid. : 10.000,00 TL. SERMAYE GİDERLERİ Büro Mefruşat Alımları 20.000,00 TL. Diğer Mefruşat Giderleri : 10.000,00 TL. BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI Büro Makineleri Alımları : 10.000,00 TL. Diğer Makine ve Teçhizat Alımları : 10.000,00 TL. Basılı Yayın Alımları : 100.00 TL. Elektrik Ortamda Yayın Alımları : 100.00 TL. Diğer Yayın Alımları ve Yapımları : 100.00 TL. İnşaat MALZEMESİ GİDERLERİ : 100.00 TL Elektrik teçhizatı Giderleri : 100.00 TL. Sihhi Techizat Giderleri : 100.00 TL. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI : 100.00 TL. Diğer Yayın Alımları : 100.00 TL. Baskı ve Cilt Giderleri : 20.000,00 TL. Yiyecek Alımları : 50.000,00 TL. İçecek Alımları : 10.000,00 TL. Giyecek Alımları : 10.000,00 TL. Spor Malzemeleri Alımları : 20.000,00 TL. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 10.000,00 TL. GÖREV GİDERLER Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler : 15.000,00 TL. Kültür varlıkları Alımı : 100.00 TL. Sergi Giderleri : 30.000,00 TL: HİZMET ALIMLARI Bilgisayar Hizmet Alımları : 5.000,00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri : 400.000,00 TL. Telefon Abonelik Kullanım ve Üçretleri : 100.00 TL. Kurslara katılma ve Eğitim Gid. : 10.000.00 TL. Temsil ve tanıtma Giderleri Temsil Ağırlama Tören Fuar : 25.000,00 TL. Tanıtma Ağırlama Tören Fuar : 25.000,00 TL. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alımı : Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : 15.000,00TL. Büro İşyeri Makine Techizat Alımları : 15.000,00TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. Fikri Hak Alımları : 5.000,00 TL. Eğitim Amaçlı Diğer Transferler : 100.00 TL. Muhtaç ve Körlere yardım : 1.000,00 TL. Büro Mefruşatı Alımları : 10.000,00 TL. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLER Kırtasiye Alımları : 100.00 TL. Büro Malzemesi Alımları : 100.00 TL. Temizlik Malzemesi Alımları : 100.00 TL. Yakacak Alımları : 100.00 TL. Akaryakıt ve yağ Alımları . 1.000,00 TL. Yiyecek Alımları : 1.000,00 TL. Giyecek Alımları : 30.000,00 TL. Spor Malzemeleri Alımları : 10.000,00 TL. Diğer Giyim Kuşam alımları : 100.00 TL. Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları : 2.000,00 TL. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 6.000,00 TL. Afet Bölgesi Tahliye Giderleri : 10.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI İş Makinesi Kiralama Giderleri : 50.000,00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 5.000,00 TL. Avadanlık ve Yedek Parça Alımları : 50.000,00 TL. Yangından Korunma Malzeme Alımları : 100.000,00 TL. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alımları Kırtasiye Alımları : 100.00 TL. Baskı ve Cilt Giderleri : 25.000,00 TL. Akaryakıt ve Yağ Alımları : 100.00 TL. Giyim ve Kuşam Alımları : 30.000,00 TL. Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 20.000,00 TL. Cenaze Giderleri : 25.000,00TL. HİZMET ALIMLARI Müteahhitlik Hizmetleri : 115.000,00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. Büro Mefruşatı Alımları : 100.00 TL. Kara Taşıtı Alımları : 100.000,00 TL. Hizmet Binası : 200.000,00 TL. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Diğer Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME Kırtasiye Alımları : 100.00 TL. Büro Malzemesi Alımları : 100.00 TL. Temizlik Malzemesi Alımları : 100.00 TL. Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : 100.00 TL. Zirai ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 100.00 TL. HİZMET ALIMLARI Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri : 100.00 TL. Müteahhitlik Giderleri :3.500.000,00TL İlan Giderleri : 100.00 TL. Taşıt Kiralama Giderleri : 100.00 TL. İş Makinesi Kiralama Giderleri : 100.00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 100.00 TL MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları : 100.00 TL. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM Büro bakım ve Onarım Giderleri : 100.00 TL. Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım : 100.00TL SERMAYE GİDERLER Diğer Mefruşat Alımları : 20.000,00 TL. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Proje Giderleri : 100.00 TL. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM : Proje Giderleri : 100.00 TL. Diğer Giderler : 100.00 TL. SU VE KANALİZYON MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları : 10.000,00 TL. Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : 10.000,00 TL. Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları : 25.000,00 TL. HİZMET ALIMLARI Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri : 500.000,00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri : 650.000,00 TL. Harita Yapım ve Alım Giderleri : 100.00 TL. Yük Taşıma Giderleri : 5.000,00 TL. KİRALAR Taşıt Kiralaması Giderleri : 120.000,00 TL. İş Makinesi Kiralama Giderleri : 100.00 TL. Sermaye Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları : 45.000,00 TL. Diğer Makine Techizat Alımları : 30.000,00 TL. Tamir Bakım Aleti Alımları : 10.000,00 TL. Tıbbi Gereçler alımları : 100.00 TL. Kara Taşıt Alımları : 100.00 TL. Hareketli İş Makinesi Alımları : 100.00 TL. GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI Harita Alımları : 100.00 TL. Plan Proje Alımları : 100.00 TL. GAYRİ MENKUL ALIMLARI İçme Suyu Tesisi Arazi Alımı : 100.00 TL. Kanalizasyon yapım İçin Arazi alımı : 100.00 TL. ARSA ALIM VE KAMULAŞTITILMASI GİDERİ İçme Suyu Tesisi Arsa Alım : 100.000,00 TL. Kanalizasyon yapımı için Arsa Alım : 100.000,00 TL. GAYRİMENKUL SERMA ÜRETİM İnşaat Malzemesi Gideri : 100.00 TL. Sıhhi tesisat Giderleri : 150.000,00 TL Yük Taşıma Giderleri : 100.00 TL. İçme Suyu Tesisi yapım gideri :2.700.000,00 TL. Kanalizasyon Tesisi yapım Gideri :2.700.000,00 TL. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Kırtasiye Alımları : 100.00 TL. Büro Malzemesi Alımları : 100.00 TL. Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : 5.000,00 TL. Zirai Malzeme ve İlaç Alımları : 5.000,00 TL. Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 400.000,00 TL. Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri : 100.00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri :1.000,000,00 TL. İlan Giderleri : 100.00 TL. Taşıt Kiralama Giderleri : 50.000,00 TL. DİĞER HİZMET ALIMLARI Kurslara Katılma ve Eğitim Müdürlüğü : 100.00 TL. Bilgisayar yazılım Alımları ve Yapımları : 100.00 TL. Büro Bakım ve Onarım Giderleri : 100.00 TL. Diğer Taşınmaz Bakım Onarım : 10.000,00 TL. Sermaye Giderleri : Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları : 100.00 TL. Diğer Mefruşat Alımları : 100.00 TL. Tamir Bakım Aleti Alımları : 35.000,00 TL. Zirai Gereç alımları : 20.000,00 TL. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Proje Giderleri : 100.00 TL. Lisans Alımları : 5.000,00 TL. GAYRİMENKUL ALIMLARI Diğer Gayri Menkul Alım ve kamulaştırma : 250.000,00 TL. Sosyal Tesis için Arsa Alım Giderleri : 100.00 TL. Proje Giderleri : 100.00 TL. Elektrik Tesisatı Giderleri . 30.000,00 TL. Sıhhi Tesisat Giderleri : 30.000,00 TL. Diğer Giderler : 100.00 TL. Hizmet Tesisleri : 100.00 TL. Sosyal Tesisler : 100.00 TL. İnşaat Malzemesi Giderleri : 100.00 TL. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Büro Malzemesi Alımları : 100.00 TL. Periyodik yayın alımları : 100,00 TL. Baskı ve Cilt Giderleri : 5.000,00 TL. Akaryakıt ve Yağ Alımları : 100,00 TL. Elektrik Alımları : 5.000.00 TL. Yem Alımları : 100,00 TL. Diğer Yiyecek ve İçecek Alımları : 20.000.00 TL. Giyecek Alımları : 100,00 TL. Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : 10.000,00 TL Laboratuvar ve Kimyevi Alımları : 100.000,00 TL. Tıbbi Malzeme İlaç Alımları : 100.000,00 TL. Zirai Malzeme ve İlaç Alımları : 50.000,00 TL. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 1.000,00 TL GÖREV GİDERLER Afet Bölgesi Tahliye Giderleri : 100.00 TL. Karantina Giderleri : 100.00 TL. Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde : 100.00 TL. HİZMET ALIMLARI Taşımaya İlişkin Beslenme Barındırma : 30.000,00 TL. İlan Giderleri : 100.00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Müdürlüğü : 5.000.00 TL. MENKUL MAL,GAYRMMİ HAK ALIMLARI Makine Teçhizat Bakım ve Onarım : 5.000,00 TL. Gayrimenkul Sermaye Üretim Taşıt Kiralaması Giderleri : 50.000,00 TL. KADIN VE AİLE HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Mal ve Malzeme Alımları : 10.000,00 TL. Periyodik Yayın Alımları : 5.000,00 TL. Baskı ve Cilt Giderleri : 15.000,00 TL. Yiyecek Alımları : 20.000,00 TL. Diğer Tüketim Mal Malzeme Alımları : 20.000,00 TL. Etüt Proje Ekspertiz Giderleri : 5.000,00 TL. Müteahhitlik Hizmetleri : 200.000,00 TL. İlan Giderleri : 100.00 TL. KİRALAR Taşıt Kiralama Gideri : 10.000,00 TL. Diğer Kiralama Giderleri : 100.00 TL. Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : 10.000,00 TL. TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ Temsil Ağırlama Tören Fuar : 20.000,00 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : 20.000,00 TL. GELİRİN KODU AÇIKLAMALAR 2017 YILI GELİR TAHMİNİ I II III IV V VI 1 Vergi Gelirleri 6,410,000.00 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2,830,000.00 1 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 2,830,000.00 1 2 9 51 Bina Vergisi 1,650,000.00 1 2 9 52 Arsa Vergisi 85,000.00 1 2 9 53 Arazi Vergisi 200,000.00 1 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 895,000.00 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1,550,000.00 1 3 2 Özel Tüketim Vergisi 770,000.00 1 3 2 51 Haberleşme Vergisi 220,000.00 1 3 2 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 550,000.00 1 3 4 Şans Oyunları Vergisi 40,000.00 1 3 4 1 Şans Oyunları Vergisi 40,000.00 1 3 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 740,000.00 1 3 9 51 Eğlence Vergisi 25,000.00 1 3 9 52 Yangın Sigortası Vergisi 65,000.00 1 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 650,000.00 1 6 Harçlar 1,830,000.00 1 6 8 Trafik Harçları 200,000.00 1 6 8 1 Trafik Harçları 200,000.00 1 6 9 Diğer Harçlar 1,630,000.00 1 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 450,000.00 1 6 9 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 150,000.00 1 6 9 53 İşgal Harcı 150,000.00 1 6 9 54 İşyeri Açma İzni Harcı 150,000.00 1 6 9 55 Kaynak Suları Harcı 55,000.00 1 6 9 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 55,000.00 1 6 9 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 75,000.00 1 6 9 59 Toptancı Hali Resmi 150,000.00 1 6 9 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 175,000.00 1 6 9 99 Diğer Harçlar 220,000.00 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 200,000.00 1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 200,000.00 1 9 9 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 200,000.00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7,005,000.00 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4,705,000.00 3 1 1 Mal Satış Gelirleri 185,000.00 3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 65,000.00 3 1 1 2 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 20,000.00 3 1 1 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 100,000.00 3 1 2 Hizmet Gelirleri 4,520,000.00 3 1 2 2 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 120,000.00 3 1 2 7 Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri 55,000.00 3 1 2 8 Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri 55,000.00 3 1 2 11 İlan ve Reklam Gelirleri 80,000.00 3 1 2 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 20,000.00 3 1 2 14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 65,000.00 3 1 2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 100,000.00 3 1 2 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 25,000.00 3 1 2 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 100,000.00 3 1 2 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 3,500,000.00 3 1 2 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 250,000.00 3 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 150,000.00 3 4 Kurumlar Hasılatı 525,000.00 3 4 5 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 525,000.00 3 4 5 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 525,000.00 3 6 Kira Gelirleri 1,775,000.00 3 6 1 Taşınmaz Kiraları 1,275,000.00 3 6 1 3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 175,000.00 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1,100,000.00 3 6 2 Taşınır Kiraları 500,000.00 3 6 2 1 Taşınır Kira Gelirleri 500,000.00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4,311,800.00 4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 771,800.00 4 2 1 Cari 771,800.00 4 2 1 1 Hazine yardımı 771,800.00 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2,020,000.00 4 4 1 Cari 1,920,000.00 4 4 1 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 1,710,000.00 4 4 1 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 210,000.00 4 4 2 Sermaye 100,000.00 4 4 2 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 100,000.00 4 6 Özel Gelirler 1,520,000.00 4 6 1 Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler 1,520,000.00 4 6 1 8 Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri 150,000.00 4 6 1 10 Gıda Maddesi Üretim İzin Gelirleri 40,000.00 4 6 1 14 Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış,Hibe ve Yardımlar 525,000.00 4 6 1 16 Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları 100,000.00 4 6 1 18 Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri 550,000.00 4 6 1 99 Diğer Özel Gelirler 155,000.00 5 Diğer Gelirler 32,170,000.00 5 1 Faiz Gelirleri 825,000.00 5 1 5 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 550,000.00 5 1 5 1 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 550,000.00 5 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 100,000.00 5 1 8 1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 100,000.00 5 1 9 Diğer Faizler 175,000.00 5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 100,000.00 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 25,000.00 5 1 9 99 Diğer Faizler 50,000.00 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 30,355,000.00 5 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 29,560,000.00 5 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 29,500,000.00 5 2 2 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 60,000.00 5 2 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 620,000.00 5 2 4 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 100,000.00 5 2 4 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 320,000.00 5 2 4 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 100,000.00 5 2 4 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları 100,000.00 5 2 9 Diğer Paylar 175,000.00 5 2 9 99 Diğer Paylar 175,000.00 5 3 Para Cezaları 540,000.00 5 3 2 İdari Para Cezaları 300,000.00 5 3 2 1 Trafik Para Cezaları 100,000.00 5 3 2 4 Çevre İdari Para Cezaları 100,000.00 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 100,000.00 5 3 4 Vergi Cezaları 155,000.00 5 3 4 1 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 100,000.00 5 3 4 99 Diğer Vergi Cezaları 55,000.00 5 3 9 Diğer Para Cezaları 85,000.00 5 3 9 2 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 85,000.00 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 450,000.00 5 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 450,000.00 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 100,000.00 5 9 1 3 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 100,000.00 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 50,000.00 5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 200,000.00 6 Sermaye Gelirleri 400,000.00 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 350,000.00 6 1 5 Arsa Satışı 350,000.00 6 1 5 1 Arsa Satışı 350,000.00 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 50,000.00 6 2 1 Taşınır Satış Gelirleri 50,000.00 6 2 1 1 Taşınır Satış Gelirleri 50,000.00 TOPLAM 50,296,800.00 2017 YILI GİDER BÜTÇESİ :50.296.600,00 TL. 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ :50.296.600,00 TL. Gelir ve Gider Bütçesi Meclis tarafından tek tek görüşülerek oy birliğiyle kabul etti. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine karar veridi. Cüneyt EPCİM BELEDİYE MECLİS BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE A.Hekim RAUFOĞLU Halit ÖZATAK Maas ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V. Park ve Bahçeler Müdürü T.C HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ :11.11.2016 KARAR NO :76 KONU :Kardeş Belediyecilik Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Başkan gündemin 5.maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün konularında Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, Halkı Sağlığı Eğitim ve Kültürel varlıkların korunması kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde Kardeş Belediye anlaşmasının 5393 sayılı yasanını 18 maddesinin (p) fıkrası gereğince Hakkâri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş Belediye olarak kabul edilmesine Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne tevdiine karar veridi. Cüneyt EPCİM Belediye Meclis Başkan V. ÜYE ÜYE ÜYE A.Hekim RAUFOĞLU Halit ÖZATAK Maas ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V. Park ve Bahçeler Müdürü T.C HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ :11.11.2016 KARAR NO :77 KONU :GABB Üyeliğinin Düşürülmesi Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Başkan gündem 5.maddesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği ile yapılan protokol ve alınan Meclis Kararı gereğince üye olduğu görülmüştür. Ancak bu güne kadar Belediyemizin Mali imkansızlıkları nedeniyle 197.764.047,00 TL. üyelik borcu ödenmediğinden söz konusu birlik üyeliğinden GABB Birliği Yönetmeliğinin 10 ve 11.maddesi gereğince Birlik üyesi Belediyeler Belediye Meclisi kararıyla birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak ilgili Belediye ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde birliği olan yükümlülüklerini yerine getirmek, borçlarını ödemek zorundadır denilmektedir. Belediyemizin mali imkansızlıklardan dolayı bu güne kadar GABB Birliği Üyeliğine olan borçları ödeyerek ayrıca birlik üyeliğinin iptal edilmesine Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar veridi. Cüneyt EPCİM BELEDİYE MECLİS BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE A.Hekim RAUFOĞLU Halit ÖZATAK Maas ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V. Park ve Bahçeler Müdürü T.C HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ :11.11.2016 KARAR NO :78 KONU :155 Ada 69 nolu Parselin Plan Değişikliği Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır. Başkan gündem dışı konularda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında İlimiz Merkez Halife Derviş Mahallesinde ve mülkiyeti dilekçe sahibine ait olan 155 Ada 69 Nolu parsel Nazım İmar Planımızın 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 30L-IIIb paftası sınırları içerisinde Konut Alanı olarak yer almaktadır. Söz konusu alan dilekçe ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre ticari alana komşu bir alan olması nedeniyle alanın ticari alana dahil edilerek imar plan değişikliğinin aşağıda belirtilen İmar komisyon raporuna göre; İlimiz Merkez Halife Derviş Mahallesinde kain 155 Ada 69 Nolu parsel Nazım İmar Planımızın 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 30L-IIIb paftası sınırları içerisinde Konut Alanı olarak yer almaktadır. Söz konusu alan öneri imar plan değişikliğine göre ticari alana komşu bir alan olması nedeniyle alanın ticari alana dahil edilerek imar plan değişikliğinin yapılmasına meclisimizce oy birliğiyle karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar veridi. Cüneyt EPCİM BELEDİYE MECLİS BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE A.Hekim RAUFOĞLU Halit ÖZATAK Maas ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V. Park ve Bahçeler Müdürü T.C HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ :11.11.2016 KARAR NO :79 KONU :309 Ada 6 Nolu Parselin Plan Değişikliği Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır. Başkan gündem dışı konularda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında İlgi sayılı dilekçeye binaen İlimiz Merkez Merzan Mahallesinde ve mülkiyeti dilekçe sahibine ait olan 309 Ada 6 Nolu parsel Nazım İmar Planımızın 29L ve 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 29L-Ia ve 30L-IVd paftaları sınırları içerisinde kısmen Konut Alanı, kısmen Çocuk Bahçesi, kısmen Ağaçlandırılacak Alan ve kısmen de imar yolu olarak yer almaktadır. Söz konusu alan dilekçe ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre Özel Eğitim Tesis Alanı, Konut Alanı ve yol kaydırması aynı parsel içinde kalacak şekilde yapılarak imar plan değişikliğinin aşağıda belirtilen imar komisyon raporuna göre; İlimiz Merkez Merzan Mahallesinde ve mülkiyeti kain 309 Ada 6 Nolu parsel Nazım İmar Planımızın 29L ve 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 29L-Ia ve 30L-IVd paftaları sınırları içerisinde kısmen Konut Alanı, kısmen Çocuk Bahçesi, kısmen Ağaçlandırılacak Alan ve kısmen de imar yolu olarak yer almaktadır. Söz konusu alan dilekçe ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre Özel Eğitim Tesis Alanı, Konut Alanı ve yol kaydırması aynı parsel içinde kalacak şekilde imar plan değişikliğinin yapılmasına meclisimizce oy birliğiyle karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar veridi. Cüneyt EPCİM BELEDİYE MECLİS BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE A.Hekim RAUFOĞLU Halit ÖZATAK Maas ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V. Park ve Bahçeler Müdürü T.C HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ :11.11.2016 KARAR NO :80 KONU :Hakkari Merkez Onaylı İmar Planı Plan Notlarına Plan Notu Eklenmesi Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır. Başkan gündem dışı konularda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında 17.08.2001 tarihinde onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planında kentin ticari olarak planlanan bölgelerde Uygulama İmar Planında Blok Nizam, Ayrık Nizam ve Bitişik Nizam olarak planlanan alanlarda bu ticari adalarda yapılaşmaların çoğunun tamamlandığı, bu nedenle kalan parsellerin 2001 yılındaki imar planına göre uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle daha düzenli ve çarpık bir yapılaşmanın önüne geçmek için söz konusu adalarda yapı nizamı ve düzenini belirlemek amacıyla Hakkari Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Ada Etüt çalışması yapılarak imar durumlarının bu etütlere göre verilmesi yapılaşmaların daha düzenli olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mevcut Onaylı İmar Planı Notlarının 2. Kısmında Planlamada Genel Esaslar Bölümünde yapılaşmalarla ilgili belirtilen hususlara; 2-13- Ticaret Bölgelerinde (Yol Boyu Ticari Alanlar da Dahil Olmak Üzere) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacak Ada Etüt Çalışmasından sonra İmar Durum Belgesi Düzenlenecektir. Ada Etüt Çalışması bitmeden İmar Durum Belgesi Düzenlenemez. 2-14- Blok Nizam olarak Planlan bölgelerde Ayrık veya Bitişik Nizam olarak yapılmış yapı bulunan adalarda yeni yapılacak yapılar Ada Etüt çalışmasına göre belirlenecek istikametlere konumlandırılacaktır. Plan Notu eklenmesine oy birliğiyle karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar veridi. Cüneyt EPCİM BELEDİYE MECLİS BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE A.Hekim RAUFOĞLU Halit ÖZATAK Maas ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V. Park ve Bahçeler Müdürü
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
HIZLI ERİŞİM
İSTATİSTİK
© Tüm Hakları Saklıdır
HAKKARİ BELEDİYESİ
Aktif Ziyaretçi
:
57
Toplam Ziyaretçi
:
299.338
IP Adresiniz
:
54.224.13.210
Design & Code By