İHALE DUYURULARI
Yemek Hizmet Alımı
4 Adet Halk Otobüsünün kiraya verilmesi
4 Adet Halk Otobüsünün Kiraya verilmesi.
197 ADET ÇÖP KONTEYNIR ALIM İŞİ
HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ
6 KALEM (KLORLAMA CİHAZI VE MALZEMESİ) MALZEME
600 Metre içmesuyu amaçlı Sondaj Kuyusu açma işi
Belediye hizmet Binası ve İşhanı Onarım işi
Kent Temizliği Hizmet alımı

Meclis Karar Detayı

 
Tarih : 20 Aralık 2016
Karar No : 92
Konu : Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM’e Yetki Verilmesi.
Detay :
Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır Başkan gündemin 14.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hakkari Merkez 17.08.2001 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ihtiyaca cevap verememesi ve uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuş, bu kapsamda Hakkari Merkez Kent bütünü için gerekli jeolojik-jeoteknik çalışmalar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Revizyonu ve İlave İmar planının İller Bankası A.Ş. tarafından yapılması için 12.09.2014 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Söz konusu işin yapımı için İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılmasına yönelik 02.02.2015 tarih ve 12 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Belediye Başkanı Dilek HATİPOĞLU’na yetki verilmiş olup İller Bankası A.Ş. Yatırım ve Değerlendirme Daire Başkanlığı‘na gönderilen 18.02.2015 tarih ve 10-6/794 sayılı yazı ve ekleri ile gerekli sözleşmeler imzalanıp gönderilmiştir. Bugüne kadar İller Bankası A.Ş. tarafından işin yapımına yönelik sadece Jeolojik-Jeoteknik çalışmaların yapılmasına yönelik bir ihale yapılmış olup, bu ihale de iptal edilmiştir. Mevcut imar planının ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yaşanan sorunların daha hızlı çözülmesi için Hakkari Merkez Kent bütünü için gerekli jeolojik-jeoteknik çalışmalar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Revizyonu ve İlave İmar planının, İller Bankası’na verilen yetkinin geri alınarak yapılan sözleşmelerin feshedilip ve bu konuda Belediye Başkan Vekili Fatma YILDIZ’a yetki verilerek 15.07.2016 tarih ve 61 Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Ancak buna yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemiş ve İller Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda Hakkari Merkez Kent bütünü için gerekli jeolojik-jeoteknik çalışmalar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Revizyonu ve İlave İmar planının İller Bankası A.Ş. tarafından yeniden ihaleye çıkılacağı bilgisi alınmıştır. Bu nedenle 15.07.2016 tarih ve 61 sayılı meclis kararının iptal edilerek Hakkari Merkez Kent bütünü için gerekli jeolojik-jeoteknik çalışmalar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Revizyonu ve İlave İmar planının İller Bankası A.Ş. tarafından yapılması yetkisinin devam edilerek bu hususta yapılacak işlemler için Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM’e yetki verilmesine meclis tarafından oy birliğiyle karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar veridi.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
HIZLI ERİŞİM
İSTATİSTİK
© Tüm Hakları Saklıdır
HAKKARİ BELEDİYESİ
Aktif Ziyaretçi
:
29
Toplam Ziyaretçi
:
299.338
IP Adresiniz
:
54.224.13.210
Design & Code By