İtfaiye ve Zabıta Personellerinin 2018 yılı Maktu Fazla Çalışma Ücreti Tespiti Hk.


Tarih   : 08 Ocak 2018
Karar No  : 2018-2
Konu    : İtfaiye ve Zabıta Personellerinin 2018 yılı Maktu Fazla Çalışma Ücreti Tespiti Hk.
Başkan gündemin 5.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2018 yılı İtfaiye ve Zabıta Personellerinin maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi vardır dedi. Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta  hizmetlerine fiilen çalışan Personellere fazla mesai (Maktu) verilmektedir. Ancak 2018 yılı bütçe kanunda fazla çalışma ücreti başlığı olan III. Maddesinin B bendi,1.fıkrasında Belediyelerde 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (Destek Hizmeti yürütenler hariç) Belediye Meclisleri kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktu en ödenir denilmektedir. Maliye Bakanlığının 2018 yılı için tavan ücret olarak belirleyeceği tavan ücretini geçmemek üzere meclise sunuldu. Meclis; İtfaiye ve Zabıta hizmetlerine fiilen çalışan Personellere maktu Mesai tavan ücreti verilmesine oy birliğiyle kabul etti.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.