Sözleşmeli Personel Ücretleri Hk.


Tarih   : 08 Ocak 2018
Karar No  : 2018-3
Konu    : Sözleşmeli Personel Ücretleri Hk.
Başkan Gündemin 5.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde çalışmakta olan 7 adet Sözleşmeli personel 2018 yılı içerisinde çalıştırılacakları için 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince aylık ücretlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Meclis; Belediyemizde çalışmakta olan 7 adet Sözleşmeli personel 2018 yılı içerisinde çalıştırılacakları için 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince aylık ücretlerinin tam zamanlı sözleşmeli Mimar ve Mühendisler için net 3884,53 Tl. tam zamanlı Veteriner Hekim için net 3640,73 Tl. tam zamanlı Sosyolog için net 3090,12 Tl. Kısmi zamanlı Avukat için ise net 1436,30 TL. olarak ödenmesine; ayrıca tam zamanlı sözleşmeli mühendis ve şehir plancısına %130 1340,59 TL., Sosyoloğa  %85 876,54 TL. Veteriner Hekime %145 1495,24 TL. ek ödeme verilmesine meclis oy birliğiyle kabul etti.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.