4X4 Çift Kabin Çift Kabin Kamyonet Alımı Hk.


Tarih   : 08 Ocak 2018
Karar No  : 2018-6
Konu    : 4X4 Çift Kabin Çift Kabin Kamyonet Alımı Hk.
Başkan Gündemin 9.Maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü konularında Belediyemiz Araç Parkında 4X4 Çift Kabin Kamyonet yetersizliği nedeni ile gerek Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmetlerin yürütülmesinde olsun gerekse Belediye Başkan Yardımcılarımızın alandaki iş takiplerinin sağlıklı yürütülmemesinden dolayı 1 Adet 4X4 özerlikle çift kabin kamyonet alımına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Kamusal Hizmetlerin daha sağlı yürütülebilmesi için 1 Adet 4X4 özellikli Çift Kabin Kamyonetin Devlet Malzeme Ofisinden alınmasına Meclis oy birliğiyle kabul etti.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.