2018 yılına ait harçlar hakkında


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-9
Konu    : 2018 yılına ait harçlar hakkında
       Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 5.Maddesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü konularında 2018 yılında uygulanacak harçların yeniden belirlenmesi Meclise sunuldu Meclis 2018 yılında uygulancak harçlar aşağıya çıkarılmıştır.
1-)Bilboard m2 günlük    0,75 Krş
2-)Megalght m2 günlük   2.00 TL
3-)Otubüs durağı m2 günlük  1.00 TL
4-)CLP raket m2  1.00 TL
5-)Bilboard m2 günlük  0,60 Krş
6-)Megalght m2 günlük  1.50 TL
7-)Otubüs durağı m2 günlük  0,75 Krş
8-)CLP raket m2 0,75  Krş
9-)LED ekran 1 Saat  100.00 TL
10-) Resmi Kurumlar  200.00 tl
Yukarda belirtilen 10 maddeden oluşan reklam harçları 02.02.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.
 
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.