Hakkari Merkez içme suyu 1 ve 2. Kademe şebeke ve abone işleri ikmal yapım işi için kullanıl- mak üzere 4.390.441,43 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-11
Konu    : Hakkari Merkez içme suyu 1 ve 2. Kademe şebeke ve abone işleri ikmal yapım işi için kullanıl- mak üzere 4.390.441,43 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan Gündemin 7.Maddesinden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün konularınında Hakkari Merkez içme suyu 1 ve 2. Kademe Şebeke ve Abone İşleri İkmal Yapım İşi’ için kullanmak üzere 4.390.441,43 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi Hakkari İli içme suyu probleminin çözülmesi için Belediye Başkanlığımızın 2014/45116 ihale kayıt numarası ile İller Bankası A.Ş. üzerinden ihale edilen ve İller Bankası A.Ş. den KDV dahil 33.615.576,86 TL kredi bedeli ve 20.10.2017 tarihinde talep edilen 6.500.000,00 TL ikinci ek kredi bedeli olmak üzere toplamda 40.115.576,00 TL kredi bedeli ile yapılan  “Hakkari Merkez İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi” proje ve inşaat çalışmaları düzenli ve verimli bir şekilde yerine getirilmeyip işin aksaklığa uğratılması nedeniyle bu yapım işi kapsamında Hakkari İli şehir merkezine hala içme suyu hizmeti düzenli olarak verilememekte olup şehrin mevcut içme suyu sorunu devam etmektedir.
Hakkari İlinde yaşanan içme suyu sorunu büyük bir önem arz ettiğinden sorunun çözülüp biran önce şehre kesintisiz 24 saat içme suyu hizmetinin verilmesi için Belediye Başkanlığımızca “Hakkari Merkez İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi” üzerinde yapılan denetim ve incelemeler neticesinde bu işin eksikleri belirlenerek 2018 yılı yatırım programına alınmıştır.
Bu hususta 2018 yılı içerisinde yapılacak şebeke ile abone bağlantı işinin öncelikli yapılması gereken “Hakkâri Merkez İçme Suyu 1 ve 2. Kademe Şebeke ve Abone işleri İkmal Yapım İşi” için Belediye Başkanlığımızca yapılan yaklaşık maliyet ve keşif özetleri sonucu 3.720.713,08 TL tutarında maliyet hesaplanmıştır. Bu miktar üzerine KDV bedelinin eklenmesi ile bulunan 4.390.441,43 TL tutarındaki işin yapılabilmesi için yeterli bütçemiz bulunmadığından Belediyemize 4.390.441,43 TL tutarında kredi verilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşin aciliyeti, önemi ve özelliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu 4.390.441,43 TL tutarındaki finansman talebimizin İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesine Meclis oy birliği ile kabul etti.
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.