Hakkari Merkez Mahallelerden 30km BSK asfalt yol yapım işi için kullanılmak üzere 11.071.899 ,76 TL tutarındaki finansmanı İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-12
Konu    : Hakkari Merkez Mahallelerden 30km BSK asfalt yol yapım işi için kullanılmak üzere 11.071.899 ,76 TL tutarındaki finansmanı İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 7.Maddesinde Fen İşleri Müdürlüğünün Hakkari Merkez Mahallelerinde 30 km BSK Asfalt Yol Yapım İşi’ için kullanılmak üzere 11.071.899,76 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.
Belediyemizin “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında şehir genelinde yapılan altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve drenaj hattı) yer altı döşeme çalışmaları için yapılan kazılar sonucu tahrip olan ve şuanda tozdan, çamurdan, çukurdan geçilmeyen mahalle yollarının asfaltlaması için 2018 yılı yatırım programı kapsamında yapılacak “Hakkari Merkez Mahallelerde 30 Km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Yol Yapım İşi”  için Belediye Başkanlığımıza yapılan yaklaşık maliyet ve keşif özeti sonucu 9.382.965,90 TL tutarında maliyet hesaplanmıştır. Bu miktar üzerine KDV bedelinin eklenmesi ile bulunan 11.071.899,76 TL tutarındaki bu işin yapılabilmesi için yeterli bütçemiz bulunmadığından Belediyemize 11.071.899,76 TL tutarında kredi verilmesi gerekmektedir.
İşin aciliyeti, önemi ve özelliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu 11.071.899,76 TL tutarındaki finansman talebimizin İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul etti.
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.