Hakkari Merkez Çevre Yolu kaldırım yapım işi için kullanılmak üzere 3.411.027,20 TL Tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-13
Konu    : Hakkari Merkez Çevre Yolu kaldırım yapım işi için kullanılmak üzere 3.411.027,20 TL Tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 7.Maddesinde  Park ve Bahçeler Müdürlüğü konularınında
Belediyemizin “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında 2017 yılı içerisinde Hakkari Merkez çevre yolu üzerinde Türk Telekom, Vedaş ve Belediyemizce yapılan yer altı iletişim hattı, elektrik hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve drenaj hattı döşemesi için yapılan kazı çalışmaları sonucu burada 1310 metre kaldırım tahrip olmuş olup bu güzergâh başta yayaların kullanımına elverişsiz bir halede gelmiş ve buradaki ev ve iş yerleri oluşan tahribatlardan ayrıca mağdur olmuştur.
 
Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi ve buranın yaya yolu kullanımına elverişli bir hale getirilmesine yönelik çevre yolundaki 1310 metre kaldırımın yeniden yapılması ve modern bir görünüme kavuşturulması için Belediye Başkanlığımızın 2018 yılı yatırım programı dahilinde hazırlanan “Hakkari Merkez Çevre Yolu Kaldırım Yapım İşi” için Belediye Başkanlığımızca yapılan yaklaşık maliyet ve keşif özeti sonucu 2.890.701,02 TL tutarında maliyet hesaplanmıştır. Bu miktar üzerine KDV bedelinin eklenmesi ile bulunan 3.411.027,20 TL tutarındaki bu işin yapılabilmesi için yeterli bütçemiz bulunmadığından Belediyemize 3.411.027,20 TL tutarında kredi verilmesi gerekmektedir.İşin aciliyeti, önemi ve özelliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu 3.411.027,20 TL tutarındaki finansman talebimizin İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Park ve Bahçeler Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.