Hakkari Merkez Bulak Mahallesi 102 Ada 32 nolu parsel üzerinde çok kapsamlı kent park yapım işi için kullanılmak üzere 4.373.436,90 TL tutarındaki finansmanın İller Bnakası A.Ş. Genel Müdürlü- ğünden talep edilmesi .


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-14
Konu    : Hakkari Merkez Bulak Mahallesi 102 Ada 32 nolu parsel üzerinde çok kapsamlı kent park yapım işi için kullanılmak üzere 4.373.436,90 TL tutarındaki finansmanın İller Bnakası A.Ş. Genel Müdürlü- ğünden talep edilmesi .
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 7.Maddesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Bulak Mahallesi 4.373.436,90 TL turatındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi 77 Bin Nüfuslu Hakkari İlinde şehrin önemli sorunlarından biri vatandaşların sosyal yaşam alanlarının (park, yürüyüş parkuru, dinlenme alanı, yeşil alan, spor alanı, bisiklet yolu, amfitiyatro, açık hava sanat-kültür aktivite alanı vb.)  olmaması sonucu Belediye Başkanlığımızca şehirde yaşanan bu temel sorunun çözülmesine yönelik 2018 yılı yatırım programına alınarak,              Hakkari İlinde bir ilk olacak ve şehirde her yaştan vatandaşın ihtiyacına cevap verebilecek şekilde şehir merkezi Bulak Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 102 ada 32 nolu parselin yaklaşık 6 bin m² alanı üzerinde ve ayrıca buradaki ada parsel üzerinde yer alan (Çürük ve Yıkım Raporlu) Belediye Garaj Binasının yıkılıp tüm bu alanın yeniden projelendirilip yeniden kentsel yenileme yapılarak içerisinde; park, yürüyüş parkuru, dinlenme alanı, yeşil alan, spor alanı, bisiklet yolu, amfitiyatro, açık hava sanat-kültür gibi aktivitelerin yer aldığı çok kapsamlı “Kent Park Yapım İşi”  için 3.706.332,46 TL ödenek teminine esas tahmini bedel hesabı (ek-4) hesaplanmıştır. Bu miktar üzerine KDV bedelinin eklenmesi ile bulunan 4.373.436,90 TL tutarındaki bu işin yapılabilmesi için yeterli bütçemiz bulunmadığından Belediyemize 4.373.436,90 TL tutarında kredi verilmesi gerekmektedir.
İşin aciliyeti, önemi ve özelliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu 4.373.436,90 TL tutarındaki finansman talebimizin değerlendirilerek İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesine Meclsimizce oy birliğine karar verildi.
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Park ve Bahçeler Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.