Hakkari Sümbül Mahallesi Çocuk Oyun parkı ve spor alanları yapım işi için kullanılmak üzere 1.064.328,65 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-15
Konu    : Hakkari Sümbül Mahallesi Çocuk Oyun parkı ve spor alanları yapım işi için kullanılmak üzere 1.064.328,65 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 7.Maddesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü konularında Hakkari Sümbül Mahallesi çocuk oyun parkı ve spor alanları yapım işi için kullanılmak üzere 1.064.328,65 TL tutarındaki finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi Valilik marifeti ile yapılmış 1 park dışında parkı olmayan ve mahallelerinde iki salıncağı olmayan 77 bin nüfuslu Hakkari İlinde “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında Hakkari’ye 5 yeni park ve 17 çocuk oyun grubu kazandıran Belediyemiz Hakkari’de yaşanan bu sorunun çözülmesine yönelik önemli bir yatırım atağını yerine getirmiş olup şehirde halen ihtiyaç duyulmakta olan bu yatırımların tamamlanması için 2018 yılı yatırım programına yeni park projelerini almıştır.
Belediyemizin 2018 yılı yatırım programı kapsamında Sümbül Mahallesinde Başbakanlık TOKİ’ye ait 328 ada 6 nolu parselin 3 bin m² alanı üzerinde projelendirilen ve içerisinde; çocuklara yönelik kapsamlı oyun alanı, spor aktivite alanı, yeşil alan, kamelyalar ve dinlenme alanlarının yer aldığı çok kapsamlı “Çocuk Oyun Parkı ve Spor Alanları Yapım İşi” için, Belediye Başkanlığımızca yapılan yaklaşık maliyet ve keşif özeti sonucu 901.973,43 TL tutarında maliyet hesaplanmıştır. Bu miktar üzerine KDV bedelinin eklenmesi ile bulunan 1.064.328,65 TL tutarındaki bu işin yapılabilmesi için yeterli bütçemiz bulunmadığından Belediyemize 1.064.328,65 TL tutarında kredi verilmesi gerekmektedir.
İşin aciliyeti, önemi ve özelliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu 1.064.328,65 TL tutarındaki finansman talebimizin İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Park ve Bahçeler Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.