Kadro İptal ve İhdası Hakkında


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-16
Konu    : Kadro İptal ve İhdası Hakkında
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 7.Maddesinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün İç İşleri Bakanlığı Mahali İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 8 nolu genelge emirleri gereğince Belediyelerde Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulması istenilmiştir. Bu nedenle Belediye Başkanlığımıza Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18/C Maddesi gereğince 4 dereceli Bilgi İşlem Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilerek yerine 4 dereceli Muhtarlıklar Müdürlüğü Kadrosunun İhdas edilmesi Meclis oy birliği ile karar verlidi.
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.