Denetleme Komisyon Seçimi


Tarih   : 09 Ocak 2019
Karar No  : 2019-1
Konu    : Denetleme Komisyon Seçimi
Başkan gündemin 4. Maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğünün konularında Denetleme Komisyon Seçimi vardır. 5393 sayılı yasanın 31. Maddesi ile 674 sayılı KHK’nın 38. Maddesi gereğince Belediyemiz birimlerinin 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları iş ve işlemleri denetlemek üzere Denetleme Komisyonuna, Denetleme Komisyon Başkanlığına Belediye Başkanı; Cüneyt EPCİM Üyeler; Ali ONAY, Hamit ZİBEK, A.Hekim RAUFOĞLU Denetleme Komisyonuna seçilmiş oldular. Ayrıca bu konu ile ilgili başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarda 2 uzman denetleyicinin davet edilmesine   Meclis Oy Birliği ile karar verdi.
 
 Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler  Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.