Sözleşmeli Personel Ücretleri


Tarih   : 09 Ocak 2019
Karar No  : 2019-3
Konu    : Sözleşmeli Personel Ücretleri
           Başkan Gündemin 6. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde çalıştırılacak olan 7 adet tam zamanlı, 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli personel 2019 yılı içerisinde çalıştırılacakları için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince aylık ücretlerinin tespit edilmesi meclise sunuldu. Meclis Belediyemizde çalışan Mühendis ve Şehir Plancısı için 4.673,42 TL  Ücret ve %130  = 1.612,87 TL ek ödeme, Veteriner Hekimi için 4.380,12 Tl ücret ve %145 = 1.798,97 TL ek ödeme, Sosyolog için 3.717,66 TL ücret ve %85 = 1.054,57 TL ek ödeme, Programcı için 3.717,66 TL ücret ve %100 = 1.240,67 TL ek ödeme verilmesine Meclis Oy Birliği ile Karar verdi.
 
 Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler  Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.