İtfaiye ve Zabıta Personelleri Fazla Mesai Ücretleri


Tarih   : 09 Ocak 2019
Karar No  : 2019-4
Konu    : İtfaiye ve Zabıta Personelleri Fazla Mesai Ücretleri
Başkan Gündemin 6. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personellere fazla mesai (maktu) verilmektedir. Ancak 2019 mali yılı bütçe kanununda fazla çalışma ücreti başlığı olan III. Maddesinde B bendi 1. Fıkrasında Belediyelerde 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye ve Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (Destek hizmeti yürüten personeller hariç) Belediye Meclisleri Kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir denilmektedir. Zabıta ve İtfaiye personellerine Maliye Bakanlığının 2019 yılı için belirlediği 337.50 TL maktu mesai ödenmesine Meclis Oy Birliği ile Karar verdi.
 
 
 Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler  Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.