Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesinin ikiye ayrılması Hk.


Tarih   : 10 Ağustos 2017
Karar No  : 57
Konu    : Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesinin ikiye ayrılması Hk.
              Başkan gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün konularında Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesinin ikiye ayrılması meclise sunuldu. Meclis; Söz konusu Karşıyaka Mahallesinin ikiye ayrılması talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesine Karşıyaka  mahallesinin nüfus ve yüzölçümü  bakımından sağlıklı ve gerçekçi gerekçelerin oluşmadığı,  nedeniyle  talebin ret edilerek eski halinin devamına  Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.
           Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.