Kadro İptal ve İhdas Hk.


Tarih   : 06 Mart 2019
Karar No  : 2019-7
Konu    : Kadro İptal ve İhdas Hk.
           Başkan Gündemin 5. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün konusunda Belediye Başkanlığımızda çalışanların mükteseplerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/2 Maddesi gereğince bu kadro ünvanlarının İptali ve İhdaslarının yapılması Meclise sunuldu. Meclis kadro iptal ve ihdasların uygun hale getirilmesi için 5. Dereceli muhasebeci kadrosunun kaldırılarak yerine 1. Dereceli Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesine, 5. Dereceli İmam Kadrosunun kaldırılarak yerine 3. Derece İmam kadrosunun ihdas edilmesine, 7. Dereceli Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Dereceli Memur kadrosunun ihdas edilmesine Meclis Oy Birliği ile karar verdi.
 
      Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.