2018 Yılı Faaliyet Raporu


Tarih   : 01 Nisan 2019
Karar No  : 2019-8
Konu    : 2018 Yılı Faaliyet Raporu
           Başkan Gündemin 4.maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü konularında Belediyemiz birimlerinin 2018 yılı faaliyet raporu vardır. Faaliyet raporunun okunması sırasında Başkan yerini Meclis Başkan Vekiline terk etti. 2018 yılı faaliy          et raporu Katip üye tarafından meclis üyelerine okutuldu. Meclis 2018 yılına ait faaliyet raporunu oy birliği ile kabul etti.
 
        Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İçişleri Bakanlığına Sayıştay Başkanlığı’ na ve Hakkari Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne ve Belediyemizin Web Sitesinde yayınlanması için Basın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.