Meclis Başkan Üye Seçimi


Tarih   : 22 Nisan 2019
Karar No  : 2019-9
Konu    : Meclis Başkan Üye Seçimi
          
           Başkan Meclis Başkanı seçimi yapılacağından meclis üyelerinden Başkanlığa 1. ve 2. Meclis Başkanlığına  aday olmak isteyen meclis üyelerinden Keskin EROL ve Asiye AKGÜL’ün aday oldukları görüldü. Oylama gizli oy ile yapıldı. Sandık kuruldu Katip Üye tarafından üyelere zarflar dağıtıldı. Oylama işleminden sonra Katip Üye tarafından sandık açıldı. Sandıktan 24 zarf çıktı. 19 oy Keskin EROL 19 oy Asiye AKGÜL ve 5 zarf boş çıktı Oylamada Meclis Başkan Vekilliğine Oy çokluğuyla meclis üyelerinden  Keskin EROL ve Asiye AKGÜL Oy çokluğuyla seçilmiş oldular.
         Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürlüğüne
Tevdiine karar verildi.