Katip Üye Seçimi


Tarih   : 22 Nisan 2019
Karar No  : 2019-10
Konu    : Katip Üye Seçimi
         
                      Başkan Katip Üye Seçimi vardır dedi 2 asil 2 yedek üye seçimi için aday olmak isteyen meclis üyelerinden Sinem SEVEN ve Ramazan ÇETİN asil katip üyeliğine aday oldukları görüldü. Yedek üyeliğine Emine ÇİFTÇİ ve Mehmet Tahir TAŞ’ın aday oldukları görüldü. Oylama işlemi gizli oy ile yapıldı. Katip üye tarafından zarflar dağıtıldı. Sandıktan 24 zarf çıktı. Sinem SEVEN’e 19 Oy, Ramazan ÇETİN’e 18 Oy, Boş zarf 5, 1 Oy geçersiz olarak görüldü. Oylamada Sinem SEVEN ve Ramazan ÇETİN  asil katip üyeliğine, Emine ÇİFTÇİ ve Mehmet Tahir TAŞ yedek üyeliğine Oy çokluğuyla seçilmiş oldular.  
 
         Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürlüğüne
Tevdiine karar verildi.