Encümen Üye Seçimi


Tarih   : 22 Nisan 2019
Karar No  : 2019-11
Konu    : Encümen Üye Seçimi
          
                      Başkan Encümen Üye seçimi vardır dedi. Aday olmak isteyen meclis üyelerinden Emin ERTUŞ, İbrahim İNCİN, Hakile ÖZDEMİR ve Hüseyin KORKMAZ’ın aday oldukları görüldü. Oylama gizli Oy ile yapıldı. Katip üye tarafından sandık kuruldu. Sandıktan 23 zarf çıktı. Emin ERTUŞ’a 18 Oy, İbrahim İNCİN’e 18 Oy, ve Hakile ÖZDEMİR’e 18 Oy Hüseyin KORKMAZ’a 5 Oy çıktığı görüldü. Oylamada Emin ERTUŞ, İbrahim İNCİN ve Hakile ÖZDEMİR 1 Yıllığına Encümen Üyeliğine Oy çokluğuyla seçilmiş oldular.
 
         Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürlüğüne
Tevdiine karar verildi.