Belediye Başkanlığı Logosu


Tarih   : 22 Nisan 2019
Karar No  : 2019-12
Konu    : Belediye Başkanlığı Logosu
         
         Başkan gündem dışı konularında Hakkari Belediyesinin mevcut kullanılan Logosunun değiştirilmesi meclise sunuldu. Meclis Oy çokluğuyla gündeme alınmasına ve Hakkari Belediyesinin kullandığı mevcut logonun iptaline, Hakkari Belediyesi tarafından kullanılan eski Logonun tekrar kullanılmasına ve Karara bağlanmasına Oy çokluğuyla karar verdi.
         Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Basın Yayın  Halkla İlişkiler  Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Tevdiine karar verildi.