İmar Komisyon Üye Seçimi


Tarih   : 22 Nisan 2019
Karar No  : 2019-13
Konu    : İmar Komisyon Üye Seçimi
          
                   Başkan İmar Komisyon Üye seçimi vardır dedi. İmar Komisyonuna Aday olmak isteyen meclis üyelerinden Cemil ÖZER, Ramazan AKTAŞ, Hümeyra ARMUT ve Mehmet Derman ÇETİN’in aday oldukları görüldü. Oylama gizli Oy ile yapıldı. Katip üye tarafından sandık kuruldu. Sandıktan 25 zarf çıktı. Cemil ÖZER’e 18 Oy, Ramazan AKTAŞ’a 18 Oy, Hümeyra ARMUT’a 18 Oy ve Mehmet Derman ÇETİN’e 7 Oy çıktığı görüldü. Oylamada Cemil ÖZER, Ramazan AKTAŞ ve Hümeyra ARMUT İmar Komisyon  Üyeliğine Oy çokluğuyla seçilmiş oldular. 
 
         Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Mali Hizmetler ve İmar ve Şehircilik
 Müdürlüğüne Tevdiine karar verildi.