Plan Bütçe Komisyon Üye Seçimi


Tarih   : 22 Nisan 2019
Karar No  : 2019-14
Konu    : Plan Bütçe Komisyon Üye Seçimi
         
           Başkan Plan Bütçe Komisyon Üye seçimi vardır dedi. Plan Bütçe Komisyonuna Aday olmak isteyen meclis üyelerinden Zeynep KAYA, İsmail SEVEN, Şahin BEYTER ve Şaban ARSLAN’ın aday oldukları görüldü. Oylama gizli Oy ile yapıldı. Katip üye tarafından sandık kuruldu. Sandıktan 25 zarf çıktı. Zeynep KAYA’ya 18 Oy, İsmail SEVEN’e 17 Oy, Şahin BEYTER’e 18 Oy ve Şaban ARSLAN’a 7 Oy çıktığı görüldü. Oylamada Zeynep KAYA, İsmail SEVEN, Şahin BEYTER Plan Bütçe Komisyon  Üyeliğine Oy çokluğuyla seçilmiş oldular.
 
         Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne Tevdiine karar verildi.