Başkan gündemin 4.maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılı ve izleyen 2019-2020 yıllarına ait bütçesi hazırlanarak aşağıya çıkarılmıştır.


Tarih   : 08 Ağustos 2017
Karar No  : 56
Konu    : Başkan gündemin 4.maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılı ve izleyen 2019-2020 yıllarına ait bütçesi hazırlanarak aşağıya çıkarılmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğünün Bütçesi:
 
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri                            
              100.00
Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler          
   250.000,00
Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler     
       110.000,00
SGK Prim Ödemeleri                                             
         20.000,00
İşsizlik Sigortası Fonuna                                        
         10.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                  
  40.000,00
İçecek Alımları                                               
   30.000,00
Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları         
    200.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                     
    20.000,00
Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları                 
   20.000,00
HİZMET ALIMLARI
 
Müteahhitlik Hizmetleri                                 
    100.00
Temsil Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon   
    500.000,00
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar                          
    100.00
Yiyecek Amaçlı Transferler                           
    30.000,00
Muhtaç ve Körlere Yardım                            
    100.000,00
Muhtaç Ailelere Yardım                                
    5.000,00
Büro Mefruşatı Alımları                                
    100.00
Büro Makinaları Alımları                              
    100.00
TOPLAM
     1.335.500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğünün Bütçesi:
Kırtasiye Alımları
          100.00
Periyodik yayın Alımları
          100,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
          100,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
          100,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                           
     30.000,00
Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler
          100,00
Diğer Yasal Giderleri
     15.000,00
HİZMET ALIMLARI
 
Posta ve Telgraf Giderleri
     50.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri                                      
          100,00
Yük Taşıma Giderler
          100,00
İlan Giderleri
          100.00
Sigorta Giderleri
          100,00
 
Komisyon Giderleri                                                
      60.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri                         
          100.00
Temsil Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon      
          100,00
YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri    
3.500.000,00
Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık Vb.       
  250.000,00
Memurların Öğle yemeğine Yardım                 
  100,00
Yiyecek Amaçlı Transferler                             
   100,00
İller Bankasına Verilen paylar                         
   100.000,00
Büro Mefruşatı Alımları                                   
   100,00
Personel Giderleri Karşılama Ödeneği              
   50.000,00
Yedek Ödenek                                                 
5.000.000,00
TOPLAM
      9.056.400,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Bütçesi:
Temel Maaşlar                                                
2.250.000,00
Zamlar ve Tazminatlar                         
2.310.000,00
Sosyal Haklar      
1.810.000,00
Ek Çalışma Karşılıkları    
   120.000,00
657 S.K4/B Sözleşmeli Personel Üçretleri       
  550.000,00
657 S.K.Ç 4/B Sözleşmeli Personel Zam.ve                
     80.000,00
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Haklar                
   150.000,00
Sürekli İşçilerin Üçretleri                         
3.800.000,00
Geçici İşçilerin Ücretleri                                    
          100.00
Sürekli İşçileri İhbar ve Kıdem Tazminatı              
 400.000,00
Geçici İşçileri İhbar ve Kıdem Tazminatı                                                 
        100.00
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
1.500.000,00
Geçici İşçileri Sosyal Hakları
        100.00
Sürekli İşçileri Fazla Mesaileri
 600.000,00
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri    
1.000.000,00
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
          100.00
Aday,Çırak ve Stajyer Öğrencileri Ücretleri    
     10.000,00
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri
   800.000,00
Sağlık Prim Ödemeleri
   200.000,00
İşsizlik Sigortası Fonu
   120.000,00
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri
1.300.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
          100.00
Yurtiçi Geçici Görev ve Yollukları
     50.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları                                   
          100.00
Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları
          100.00
Müteahhitlik Hizmetleri
   120.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
       5.000,00
Diğer dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
          100.00
Memurların Öğle Yemeği yardımı
   850.000,00
TOPLAM
     18.025.800,00
Bilgi İşlem Müdürlüğünün Bütçesi:
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
      100.00
Bilgisayar Hizmet Alımları
100.000,00
Müteahhitlik Hizmetleri
  60.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
100.000,00
Bilgisayar yazılım Alımları ve Yapımları
 100.000,00
Bilgisayar Alımları
 20.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi
 
Kırtasiye Alımları
15.000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
     100.00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
100.00
Posta ve Telgraf Giderler
15.000
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
100.00
Diğer dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
100.00
Büro Mefruşat Alımları
100.00
Bilgisayar Alımları
100.00
TOPLAM
30.600,00
Hukuk  İşleri Müdürlüğünün Bütçesi:
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
30.000,00
Diğer mal ve Malzeme Alımları
   100.00
Mahkeme Harç ve Giderleri
60.000,00
Diğer Yasal Giderler
    100.00
Müteahhitlik Hizmetleri
  100.00
Posta ve Telgraf Giderleri
   100.00
Diğer Haberleşme Giderleri
100.00
Rapor ve Bilirkişi Giderleri
100.00
Diğer yargılama Giderleri
100.00
Diğer Hizmet Alımları
100.00
Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme Alımları
100.00
Büro Makinaları Alımları
100.00
TOPLAM
91.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
Kırtasiye Alımları
100.00
Büro Malzemesi Alımları
100.00
Periyodik yayın Alımları
100.00
Diğer yayın Alımları
100.00
Baskı ve Cilt Giderleri
100.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
100.00
Bilgisayar Hizmet Alımları
100.00
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
Posta ve Telgraf Giderleri
100.00
Bilgiye Abonelik Alımları
100.00
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
10.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
100.00
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
100.00
Diğer dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
          100.000,00
Bilgisayar yazılım Alımları ve Yapımları
             100.00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
          10.000,00
Bilgisayar Alımları
               100.00
Diğerleri
           100.000,00
TOPLAM
           321.300,00
Fen  İşleri Müdürlüğünün Bütçesi:
Kırtasiye Alımları
100.00
Büro Malzeme Alımları
100.00
Akaryakıt ve Yağ Alımları
1.200.000,00
Giyecek Alımları
25.000.00
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
100.00
Etüt-Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
100.00
Müteahhitlik Hizmetler
1.100.000,00
İlan Giderleri
100.00
Sigorta  Giderleri
100.000,00
Taşıt Giderleri Kiralama Giderleri
70.000,00
İş Makinesi Kiralama Giderleri
2.000.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
100.00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
30.000,00
Makine Teçhizat  Bakım ve Onarım Giderleri
25.000.00
Taşıt Bakım ve Onarım Gideri
180.000,00
İş Makinesi Onarım Gideri
400.000,00
Büro Bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Yol Bakım ve Onarım Giderleri
500.000,00
Sosyal Mefruşatı Alımları
100.00
Kara Taşıtı Alımları
500.000,00
Yol İçin Arazı Alım ve Kamulaştırma Giderleri
1.000.000,00
Diğer Gayrı Menkul Alım Kamulaştırma Giderleri
100,00
Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri
100.00
İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma
100,00
Proje Giderleri
30.000,00
İnşaat malzemesi Giderleri
150.000,00
Elektrik Tesisat Giderleri
30.000,00
Sıhhi Tesisat Giderleri
30.000,00
Diğer Giderleri
30.000,00
Hizmet Binası
100.00
Hizmet Tesisleri
100,00
Sosyal Tesisler
100,00
Yol Yapım Giderleri
1.400.000,00
İçme suyu Tesis Yapım Giderleri
100,00
Kanalizasyon Yapım Giderleri
100,00
İnşaat Malzemesi Giderleri
150.000,00
Bilgisayar, Bilgisayar Yazılımları
100,00
TOPLAM
8.951.700,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Bütçesi:
Etüt-Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
50.000
Harita Yapım ve Alım Giderler
100.000
Büro Makinaları Alımları
100
Laboratuvar Cihaz Alımları
50.000
Laboratuvar Gereçleri Alımları
30.000
Proje Giderleri
200.000
Diğer Giderleri
100
TOPLAM
430.200,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi
 
Kırtasiye Alımları
130.000
Büro Makinaları Alımları
200.000
Periyodik yayın Alımları
30.000
Diğer Yayın Alımları
30.000
Baskı ve Cilt Giderleri
50.000
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
30.000
Temizlik Malzemesi Alımları
70.000
Yakacak Alımları
250.000,00
Elektrik Alımları
250.000,00
Diğer Giyim v Kuşam Alımları
50.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
100.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
10.000,00
Müteahhitlik Hizmetleri
     2.030.000,00
Diğer Müşavir ve Firma ve Kişilere Ödemeler
100.00
Posta ve Telgraf Giderleri
30.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
100.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri
30.000,00
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
30.000,00
Hat Kira Giderleri
30.000,00
Diğer Haberleşme Giderleri
30.000,00
İlan Giderleri
200.000,00
Diğer Tarifiye Bağlı Ödemeler
100.00
Büro ve İşyeri mal ve Malzeme Alımları
50.000,00
Büro ve İşyeri Makine Techizat Alımları
50.000,00
Diğer dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
50.000,00
Tefrişat bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Makine Teçhizat bakım ve Onarım Giderleri
30.000,00
Büro Mefruşat Alımları
30.000,00
Diğer Mefruşat Alımları
30.000,00
Büro Makine Alımları
30.000,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları
30.000,00
Basılı yayın Alımları ve Yapım Alımları
100.00
Elektronik Ortamda Yayın Alım ve Yapımları
100.00
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
100.00
İnşaat Malzeme Giderleri
50.000,00
Elektrik Tesisat Giderleri
30.000,00
Sihhi Tesisat Giderleri
30.000,00
TOPLAM
4.090.000,00
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Bütçesi
 
Büro Malzemesi Alımları
100.00
Diğer Yayın Alımları
100.00
Baskı ve Cilt Giderleri
25.000
Yiyecek Alımları
30.000
İçecek Alımları
25.000
Giyecek Alımları
30.000
Spor Malzemeleri Alımları
30.000
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
5.000
Ödül,İkramiye ve Benzeri Ödemeler
15.000
Kültür Varlıkları Alımı
100.00
Sergi Giderleri
30.000
Bilgisayar Hizmet Alımları
100.00
Müteahhitlik Giderleri
100
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
100.00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
10.000
Temsil Ağırlama Tören,Fuar,Organizasyon
300.000
Tanıtma ,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon
300.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
100.00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
100.00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
100.00
Fikri hak Alımları
100.00
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
100.00
Muhtaç ve Körlere Yardım
100.00
Büro Mefruşatı Alımları
100.00
TOPLAM
801.300,00
İtfaiye Müdürlüğü Bütçesi
 
Kırtasiye Alımları
100.00
Büro Malzemesi Alımları
100.00
Baskı ve Cilt Giderleri
100.00
Temizlik Malzemesi Alımları
100.00
Yakacak Alımları
100.00
Akaryakıt ve Yağ Alımları
100.00
Yiyecek Alımları
100.00
Giyecek Alımları
50.000
Spor Malzemesi Alımları
50.000
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
100.00
Tibbi Malzeme ve İlaç Alımları
100.00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
5.000
Afet Bölgesi Tahliye Giderleri
50.000
Araştırma ve Geliştirme  Giderleri
100.00
Posta ve Telgraf Giderleri
100.00
Telefon Abonelik  Kullanım Giderleri
100.00
Yük Taşıma Giderleri
100.00
Taşıt Kiralaması Giderleri
30.000
Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri
5.000
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
50.000
Yangın Korunma ve Malzemeleri Alımları
100.000
Bilgisayar Alımları
100.00
Kara Taşıtı Alımları
100.00
Diğer taşıt Alımları
100.00
Hareketli İş Makinesi Alımları
100.00
Elektrik Tesisatı Giderleri
100.00
Sıhhi Tesisat Giderleri
100.00
TOPLAM
341.900,00
Zabıta Müdürlüğü Bütçesi
 
Kırtasiye Alımları
100.00
Baskı ve Cilt Giderleri
25.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları Giderleri
100.00
Giyecek Alımları
30.000
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
30.000
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
100.000
Cenaze Giderleri
25.000
Büro Mefruşat Alımları
100.00
Kara Taşıtı Alımları
100.00
Hizmet Tesisleri
100.00
TOPLAM
210.600,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
 
Diğer Mal ve malzeme Alımları
100.00
Kırtasiye Alımları
100.00
Büro Malzemesi Alımları
100.00
Temizlik Malzemesi alımları
30.000
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
20.000
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
100.00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
100.00
Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
100.00
Müteahhitlik Hizmetleri
        4.500.000,00
İlan Giderleri
100.00
Taşıt Kiralaması Giderleri
100.00
İş Makinası Kiralaması Giderleri
100.00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
100.00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
100.00
Büro Bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Diğer Mefruşat Alımları
150.000
Proje Giderleri
100.00
Diğer Giderler
100.00
TOPLAM
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Bütçesi
4.701.000,00
Diğer Yiyecek ,İçecek ve Yem Alımları
30.000
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
30.000
Tibbi malzeme ve İlaç Alımları
80.000
Etüt,Proje Bilirkişi Ekspertiz  Giderleri
200.000
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
Harita Yapım ve Alım Giderleri
100.00
Yük Taşıma Giderleri
30.000
Taşıt Kiralaması Giderleri
200.000
İş makinesi Kiralaması Giderleri
100.000
Tibbi Cihaz Alımları
184.200
Diğer Makine Techizat Alımları
100.00
Tamir bakım Aleti Alımları
100.00
Tıbbi Gereçler Alımları
100.00
Kara Taşıt Alımları
100.00
Hareketli İş Makinası Alımları
100.00
Harita Alımları
100.00
Plan Proje Alımları
100.00
İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma
100.00
Kanalizasyon yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma
100.00
İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma
100.00
Kanalizasyon yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma
100.00
İnşaat Malzemesi Giderleri
100.00
Sihhi tesisat Giderleri
150.000
Yük Taşıma Giderleri
100.00
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
        3.000.000,00
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
        3.000.000,00
TOPLAM
        7.005.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesi
 
Kırtasiye Alımları
100.00
Büro Malzemesi alımları
100.00
Diğer Giyim ve Kuşam alımları
30.000
Zirai İlaç ve Malzeme Alımları
30.000
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
500.000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
100.00
Etüt,Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
100.00
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
İlan Giderleri
100.00
Taşıt Kiralaması giderleri
100.000
Kurslara katılma  ve Eğitim Giderleri
100.00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve yapımları
100.00
Büro Bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
30.000
Diğer Mefruşat alımları
30.000
Tamir Bakım Aleti Alımları
30.000
Zirai gereç alımları
30.000
Proje Giderleri
100.00
Lisans Alımları
100.00
Diğer gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
100.00
Sosyal tesis İçin Arsa ve Kamulaştırma Giderleri
100.00
Proje Giderleri
100.00
Elektrik Tesisatı Giderleri
1.000.000
Sihhi Tesisat Giderleri
50.000
Diğer Giderler
30.000
Hizmet Tesisleri
100.000
İnşaat malzemesi Giderleri
30.000
Sosyal Tesisleri
100.00
TOPLAM
1.991.600,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü Bütçesi
 
Periyodik yayın Alımları
100.00
Baskı ve Cilt Giderleri
100.00
Yakacak Alımları
100.00
Akaryakıt ve Yağ Alımları
100.00
Yem Alımları
70.000
Diğer Yiyecek,İçecek ve yem Alımları
30.000
Giyecek alımları
100.00
Diğer Giyim ve Kuşam alımları
100.00
Labaratuar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik
200.000
Tibbi Malzeme ve İlaç Alımları
200.000
Zirai Malzeme ve İlaç alımları
250.000
Afet Bölgesi Tahliye Giderleri
50.000
Karantina Giderleri
50.000
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
Taşımaya İlişkin Beslenme,Barındırma Giderleri
30.000
İlan Giderleri
100.00
Taşıt Kiralaması Giderleri
100.000
Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri
100.00
Makine Techizat bakım ve Onarım Giderleri
100.00
Hizmet Tesisleri
100.00
TOPLAM
981.100,00
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi
 
Diğer Mal ve Malzeme Alımları
30.000
Periyodik Yayın Alımları
100.00
Baskı ve Cilt Giderleri
100.00
Yiyecek alımları
30.000
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
30.000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
100.00
Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
100.00
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
İlan Giderleri
100.00
Taşıt Kiralaması Giderleri
100.00
Diğer Kiralama Giderleri
100.00
Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri
100.00
Temsil Ağırlama,Tören, Fuar,Organizasyon
30.000
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
100.00
Büro Mefruşatı Alımları
50.000
TOPLAM
171.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bütçesi
 
Kırtasiye Alımları
100.00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
100.00
Etüt Proje  Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
50.000
Müteahhitlik Hizmetleri
100.00
Taşıt Kiralaması Giderleri
100.00
TOPLAM
50.400,00
GİDER BÜTÇESİ GENEL TOPLAM
58.968.300,00
GELİR BÜTÇESİ
Bina vergisi
                                                      
       1.350.000,00
Arsa Vergisi
200.000,00
Arazi Vergisi
100.000,00
Çevre Temizlik vergisi
700.000,00
Haberleşme vergisi
100.000,00
Elektrik,Havagazı Tüketim Vergisi
400.000,00
Şans Oyunları vergisi
50.000,00
Eğlence Vergisi
30.000,00
Yangın Sigortası vergisi
75.000,00
İlan ve Reklam vergisi
500.000,00
Trafik harçları
100.000,00
Bina İnşaat harcı
200.000,00
Hayvan kesimi Muayene ve Denetleme harcı
200.000,00
İşgal harcı
150.000,00
İşyeri Açma İzin harcı
200.000,00
Kaynak Suları harcı
55.000,00
Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı
55.000,00
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı
75.000,00
Toptancı Hali Harcı
150.000,00
Yapı Kullanma İzin Harcı
      220.000,00
Diğer harçlar
      220.000,00
Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
      100.000,00
Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri
        60.000,00
Kitap,Yayın vb.Satış gelirleri
        20.000,00
Diğer mal satış Gelirleri
      100.000,00
Muayene,denetim ve kontrol harcı
      120.000,00
Kalite,kontrol Hizmet Gelirleri
        55.000,00
Yol,Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri
      100.000,00
İlan ve Reklam Gelirleri
        80.000,00
Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri
        20.000,00
Çevre Kirliliğini önleme Gelirleri
        65.000,00
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler
      100.000,00
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
        25.000,00
Ekonomik Hizmetlerine İlişkin Gelirler
      100.000,00
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
   3.500.000,00
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin gelirler
      100.000,00
Diğer Hizmet Gelirler
      150.000,00
Diğer taşınmaz Kira Gelirleri
      800.000,00
Taşınır Kira Gelirleri
      200.000,00
Hazine yardımı
   1.000.000,00
Kurumlardan alınan bağış ve Paylar
   3.000.000,00
Kişilerden alınan bağış ve Paylar
      100.000,00
Kurumlardan Alınan Bağış ve Paylar
    1.000.000,00
Diğerlerinden Alınan Proje yardımları
   1.500.000,00
Diğerlerinden Alınan Proje yardımları
   1.000.000,00
Kara,Deniz ve hava Taşıt Kira Gelirleri
      150.000,00
Gıda Maddesi Üretim İzin gelirleri
        40.000,00
Deprem nedeniyle Yapılan Bağış Hibe ve Yardımlar
      550.000,00
Ücretle yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları
      100.000,00
Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri
      350.000,00
Diğer Özel gelirler
      150.000,00
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
      300.000,00
Vergi Resim ve harç Gecikme Faizleri
      100.000,00
Kişilerden Alacaklar Faizleri
      100.000,00
Mevduat Faizleri
        25.000,00
Diğer Faizler
        50.000,00
Merkezi idare vergi gelirlerinden Alınan paylar
 36.788.300,00
Çevre temizlik paylarından Alınan  paylar
        60.000,00
Kanalizasyon Harçlarına Katılma Payı
      100.000,00
Su Tesisleri harcamalarına katılma Payı
      200.000,00
Yol Harcamalarına Katılma Payı
      100.000,00
Diğer harcamalara katılma Payı
      100.000,00
Diğer paylar
      175.000,00
Trafik para cezaları
      100.000,00
Çevre İdari Para cezaları
      100.000,00
Diğer İdari Para Cezaları
      100.000,00
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı
      100.000,00
Diğer Vergi Cezaları
        55.000,00
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme zammı
      100.000,00
İrat kaydedilecek Nakdi teminatlar
      100.000,00
İrat kaydedilecek Teminat mektupları
      100.000,00
Kişilerden Alacaklar
        50.000,00
Yukarıda tanımlanamayan Diğer Çeşitli gelirler
      100.000,00
GİDER BÜTÇE TOPLAMI
58.968.300,00
GELİR BÜTÇE TOPLAMI
58.968.300,00
 
             Meclis tarafından Gelir ve Gider Bütçesi maddeler halinde tek tek görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.
 
           Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.