2018 Yılı ve İzleyen 2019-2020 Yıllarına ait bütçe


Tarih   : 04 Ekim 2017
Karar No  : 53
Konu    : 2018 Yılı ve İzleyen 2019-2020 Yıllarına ait bütçe
Başkan gündemin 6.maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılı ve izleyen 2019-2020 yıllarına ait bütçeleri hazırlamak amacıyla müdürlüğümüzce Belediye Başkanlığıma bağlı tüm müdürlüklere bütçe çağrısı yapılmış ve alınan bütçelerine dayanılarak Belediye Başkanlığımızın 2018 yılı ve izleyen 2019-2020 yılı bütçe teklifleri hazırlanarak Belediye Encümenince 19.09.2017 tarih ve 68 sayılı kararıyla  görüşülen ve onaylanan bütçe ekte sunulmuştur. Meclis ekte sunulan 2018- ve izleyen 2019-2020 yıllarına ait bütçesini bütçe komisyona havale ederek üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra 2017 yılı Kasım ayında görüşülmesine meclis oy birliğiyle karar verildi
           Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.