Hakkari (Merkez) içmesuyu inşaatı işinde kullanılmak üzere 6.500.000,00 TL tutarında ek finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi


Tarih   : 02 Ekim 2017
Karar No  : 52
Konu    : Hakkari (Merkez) içmesuyu inşaatı işinde kullanılmak üzere 6.500.000,00 TL tutarında ek finansmanın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden talep edilmesi
Maş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. – Dağ Hafriyat İnş. Müh. San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı  yüklenimi altında bulunan Hakkari (Merkez) İçmesuyu İnşaatı İşi’nde nakdi %90 fiziki %80 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. İşin bir bütün olarak tamamlanarak tesisin işletmeye açılabilmesi için sözleşmesinde bulunmayan ek imalatların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
            Mukayeseli keşif özetinde hesaplandığı üzere sözleşmesinde yer almayan içmesuyu deposu ve sanat yapılarının kazıları, ek su kaynaklarının toplanması için gerekli ek drenaj hatları, drenaj bacaları ve kaptaj odaları, DY6 deposusun yerinin değişmesinden ötürü Ø 225 mm ve Ø 280 mm çaplı PE-100 borularında meydana gelen artışları, mahal listesinde bulunan; ancak sözleşmesinde olmayan DY1-DY2 depoları arası Ø 450 mm çaplı PE-100 bağlantı hattı, depoların muhafazası için talep edilen taş duvar imalatları, yeni abonelerin sayısında meydana gelen artışlar, zarar verilen altyapı tesislerinin onarımı gibi sebeplerden ötürü sözleşme bedelinin %18,59 oranına tekabül eden 5.294,981.06 TL tutarında keşif artışı meydana geleceği hesaplanmıştır. Bu miktar üzerine fiyat farkı ve KDV bedelinin eklenmesiyle bulunan 7.935,058.61 TL tutarındaki imalatın tamamlanması için Belediyemize 6.500.000,00 TL tutarında ek kredi verilmesi gerekmektedir.
            İşin aciliyeti ve özelliğinin göz önünde bulundurularak söz konusu 6.500.000,00 TL tutarındaki ek finansman talebimizin değerlendirilerek işe sözleşme bedelinin %18,59 oranına tekabül eden 5.294.981,06 TL tutarında keşif artışı verilmesi ve işi yapan aynı yükleniciye işin yaptırılması uygun görülerek kararın İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne bildirilmesine Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.
           Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.