İsa ÖLMEZ’in İstifa Dilekçesi Hk.


Tarih   : 11 Eylül 2017
Karar No  : 51
Konu    : İsa ÖLMEZ’in İstifa Dilekçesi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Erhan OKAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
  Başkan gündemin 7.maddesinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen İsa ÖLMEZ’in 21.08.2017 tarih ve 10-5/2744 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmek istediği anlaşıldığından; Meclis; Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen İsa ÖLMEZ’in istifa dilekçesi  meclis tarafından oy birliğiyle kabul ederek yerine Adalet ve Kalkınma Partisi yedek üyelerinden birinin atanmasına meclis  oy birliğiyle karar verildi .
              Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.