Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’e yetki verilmesi Hk.


Tarih   : 11 Eylül 2017
Karar No  : 50
Konu    : Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’e yetki verilmesi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Erhan OKAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 7.maddesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün  Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv.Sis. Tem. Ve Gıda San. Dış Tic. Ltd.Şti. Enerji Piyasası Düzenlenme Kurumu (EPDK) tarafından 28/03/2017 tarihinde ihalesi yapılan " Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi " şehirlerinin Doğal Gaz Dağıtım Lisansını almaya hak kazanmıştır. Lisans müracaatı aşamasında, Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv. Sis.Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulan Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. ünvanlı yeni şirkete, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK ) tarafında, 13/04/2017 tarihli 7021-4 sayılı Kurul Kararıyla, " Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi " şehirlerinden oluşan Doğal Gaz Dağıtım bölgesinde 27/07/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreyle doğal gaz faaliyetlerinde bulunmak üzere doğal gaz dağıtım Lisansı verilmesi karar verilmiştir. Belediye’ye ait ve Belediye mücavir alan imarlı bölge sınırları içindeki Dağıtım Şirketi tarafından yatırım programı kapsamında doğalgaz dağıtımı projesi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek POLİETİLEN (PE) ve ÇELİK boru döşeme işleri ve bunlar için yapılan inşaat işleri sırasında imarlı yol, cadde ve sokaklardan kesilerek oluşturulan tranşelerden dolayı meydana gelen yüzey kaplamalarındaki tahribatların, masrafları Dağıtım Şirketi tarafından karşılanmak üzere sözleşme konusu işin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu Belediye’ye ait olmak üzere Belediye tarafından giderilmesi/onarılması; yolların eski haline getirilmesi ile ilgili hususların düzenlenmesi konusunda Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21.Maddesi gereğince Akmercan Hakkari- Şırnak Doğal Gaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. ne iştirak edilmesi hususunda Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’e yetki verilmesine Meclis oy birliğiyle karar verildi.           
                 Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.