: Engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz seyahat Hakkı.


Tarih   : 11 Eylül 2017
Karar No  : 48
Konu    : : Engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz seyahat Hakkı.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Erhan OKAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
              Başkan gündemin 6.maddesinde Özel Kalem Müdürlüğü konularında Engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz seyahat hakkı tanıyan düzenlemenin Usul ve Esaslarını belirlemek üzere ve Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz veya indirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 04.03.2014 tarih ve 28931 Sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            Engel oranı %40 üzerinde olan engelli bireyler ile ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçilerine, Demiryolları ve Deniz Yollarının Şehir içi ve Şehirler arası hatlarından, Belediyelere, Belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen Özel Şahız yada şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları hakkı getirilmiştir.12 Temmuz 2013 tarihinde 4736 Sayılı Kanunla getirilen engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik ücretsiz seyahat hakkından engelli kimlik kartı olan engellilerin mevcut kartlarıyla yaşlılar ise nüfuz cüzdanından, 
Bu kapsamda engelli ve ağır engelli vatandaşların şehir içi ve şehirler arası Kara Yolları, Demir ve Deniz Yollarında %40 oranında indirimli seyahat  etmelerinin sağlanması Meclise sunuldu. Meclis; engelli ve ağır engelli vatandaşların birer refakatçi ile birlikte şehir içi ve şehirler arası Kara Yolları, Demir ve Deniz Yollarında %40 oranında indirimli seyahat  etmelerine meclis oy birliğiyle kabul etti.
             Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Özel Kalem Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.