Hakkari Merkez Biçer Mahallesi Binkasır Mevkiinde bulunan 262 ada 95 nolu parsel Hk.


Tarih   : 07 Ağustos 2017
Karar No  : 44
Konu    : Hakkari Merkez Biçer Mahallesi Binkasır Mevkiinde bulunan 262 ada 95 nolu parsel Hk.
      
              Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
   Başkan gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında Hakkari Merkez Biçer Mahallesi Binkasır Mevkiinde bulunan 262 ada 95 nolu parsel Belediye Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma işlemi ile Belediyemiz taşınmazlarına kazandırılmıştır. Söz konusu 262 ada 95 nolu parsel Nazım İmar Planımızın 29L ve Uygulama İmar Planımızın 29L-2B pafta sınırları içerisinde kısmen 15mt’lik imar yolu ve kısmen de konut alanı olarak yer almaktadır. Kentimizin yeşil alan ihtiyacı ve park alanlarının az olması nedeniyle imar yolunun korunarak kalan kısmın ekteki imar plan değişikliği dosyasına göre Park Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Konu mecliste görüşülerek 262 ada 95 nolu parselin yol kısmın korunarak, konut alanı olan kısmın ekteki imar plan değişikliği dosyasına göre ve Kentimizin yeşil alan ihtiyacı ve park alanlarının az olması da göz önüne alınarak bu kısmın park alanı E= 0.10 olarak düzenlenmesine meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne  tevdiine oy birliğiyle karar verildi.