Eski Meclis Üyelerinden A.Kerim KESKİN, Ahmet TAŞ ve Naci AYDOĞAN,Emine GÜLDAL ÖZTÜRK ve Nasrettin ASLAN Hk.


Tarih   : 07 Ağustos 2017
Karar No  : 43
Konu    : Eski Meclis Üyelerinden A.Kerim KESKİN, Ahmet TAŞ ve Naci AYDOĞAN,Emine GÜLDAL ÖZTÜRK ve Nasrettin ASLAN Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
   Başkan gündemin 4.maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü konularında Belediyenin eski Meclis Üyelerinden A.Kerim KESKİN, Ahmet TAŞ ve Naci AYDOĞAN,Emine GÜLDAL ÖZTÜRK ve Nasrettin ASLAN hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve M.30.O.HAK/12/1451 Sayılı Mali Durum raporuna istinaden kişi borcuna itiraz dilekçeleri meclise sunuldu. Meclis; Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan 11.11.2016 tarih ve 6/28-6/26 sayılı raporlarında yapılan yardımlardan dolayı kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle red edilmesine meclis oy birliğiyle kabul etti.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın  Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne  tevdiine oy birliğiyle karar verildi.