Tapu Devri Hk.


Tarih   : 05 Temmuz 2017
Karar No  : 41
Konu    : Tapu Devri Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 4.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında  Hakkari Merkez Berçelan (Kıran) Mahallesinde kain Cezaevi mevkiinde bulunan 161 ada 54 nolu parsel, Merkez Merzan Mahallesinde  mülki Mahmi mevkiinde bulunan 243 ada 21 nolu parsel,Tağ mevkiinde bulunan 234 ada 1 nolu parsel ve Kani Gıran mevkiinde bulunan 238 ada 14 nolu parsel,Merkez Biçer Mahallesinde Medrese civarı mevkiinde bulunan 267 ada 18 nolu parsel ve Mülki Cami mevkiinde bulunan 281 ada 2 nolu parsel ile Merkez Pehlivan Mahallesinde bulunan Çalik Pirüdan mevkiinde bulunan 137 ada 18 nolu parsel olmak üzere toplamda 7 adet taşınmazın Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesine devredilmesi talep edilmektedir. Daha önce imar komisyonuna havale olunan konu ile ilgili komisyon raporu hazırlanmış olup, 12.06.2017 tarih ve 1327 sayılı yazı ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesine görüş yazısı yazıldığı ancak ilgili kurumdan olumlu yada olumsuz bir yazının gelmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan 7 adet taşınmazın bedelsiz devri uygun olmayacağı kanaatine varılmış olup eski halinin devamına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi.