Kadın ve Çocuk Merkezi Hk.


Tarih   : 05 Haziran 2017
Karar No  : 40
Konu    : Kadın ve Çocuk Merkezi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 5. maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü konularında;
İLGİ   : a) 19.12.2016 tarih ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2597 sayılı yazısı.
              b) 02.01.2017 tarih ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 53 sayılı yazısı.
              c)01.02.2017 tarih ve 320 sayılı yazımız.
              d)07.02.2017 tarih ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının 81 sayılı yazısı.
              e)02.05.2017 tarih ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 85 sayılı yazısı
              f)12.01.2017 tarih ve 04 nolu Kamu Yararı Kararı.
              Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen TRB2/12/KÖAP01/0016 sözleşme numaralı Hakkâri ili Sebze ve Meyve Toptancı Hali Projesine ilişkin inşa edilen tesisin kullanılmadığı ve atıl kaldığı belirtilerek; Kamu Yararı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsis edilerek “Aile Destek Merkezi” olarak kullandırılması hususu ilgi (c) sayılı yazı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına bildirilmiştir. Kamu yararı gözetilerek Aile Destek Merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının ilgi  (d) sayılı yazı ile uygun görülmüştür.  
             Ancak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ilgi (e) sayılı yazıyla tesisin tahsisinin kaldırılmasını talep ettiği, herhangi bir iş ve işlemin yapılmadığı anlaşılmıştır.
             Söz konusu binanın tekrar atıl kalmasının önlenmesi amacıyla ilgi (f) sayılı Kamu Yararı Kararı da göz önünde bulundurularak Belediyemiz hizmet alanında yaşamakta olan Kadın ve Çocuklarımızın kullanımına tahsis edilerek ‘Kadın ve Çocuk Merkezi’ olarak değerlendirilmesi, bu doğrultuda Sebze ve Meyve Hali  amacıyla yaptırılan ve Aile Merkezi olarak kullanılması uygun görülen tesisin Belediyemiz tarafından ‘Kadın ve Çocuk Merkezi’ olarak kullanılmasına meclis oy  birliğiyle kabul etti.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri  Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi