Yağmur SuyuKanalizasyon ve İçme Suyu Abone Bağlantıları Hk.


Tarih   : 05 Haziran 2017
Karar No  : 39
Konu    : Yağmur SuyuKanalizasyon ve İçme Suyu Abone Bağlantıları Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in  iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 5. maddesinde su ve kanalizasyon Müdürlüğünün konularında Hakkari Şehir Merkezinde bulunan mevcut altyapı tesislerine ait sayısal projelerin olmadığı ve içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının geçiş güzergahı üzerinde bulunan mevcut altyapı tesislerinin ihale aşamasında öngörülebilecek miktarların çok üzerinde olduğu ve bu altyapı tesisleri fenni yapılmadığından mevcut altyapı tesislerine zarar vermeden kazı yapılmasının mümkün olmadığı hususları tespit edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatlarının yapımı sırasında iki mecra arası ortalama 50mt mesafede yaklaşık 10 adet abone bağlantısı zarar görmektedir. Mevcut eski şebekenin yaklaşık %70’lik kısmında bu durum söz konusu olduğundan buna benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için parsel başına 1’den fazla yapılan abone bağlantı bedellerinin İller Bankasınca yüklenici firmalara ödenmesine meclis oy birliğiyle karar verildi.  
           
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi