Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Hk.


Tarih   : 24 Mayıs 2017
Karar No  : 37
Konu    : Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
          Başkan gündemin 8.maddesinde  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün konularında;
       1-Van – Hakkâri karayolları güzergâhında bulunan Medeni Sancak Kavşağı ile Devlet Hastanesi arasında bulunan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde yapılan robot ile görüntüleme sonucunda şebekenin çalışmadığı, mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu körüğe boruların SN4 olası nedeniyle çökme ve ezilmelerin meydana geldiği anlaşıldığından bu güzergâhta bulunan şebeke hatlarının İller Bankasınca yaptırılmakta olan Belediyemiz Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı işi kapsamında yaptırılması;
       2-İller Bankası A.Ş.Proje Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan Hakkari (MERKEZ) Kanalizasyon kesin projesinde şebeke inşaat planında (Pafta no:11) Quç=5,79 It/sn uç debisi öngörülen Hakkari Üniversitesi kampüs alanı kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yine İller Bankasınca yaptırılmakta olan Belediyemiz Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı işi kapsamında yaptırılması;
       3-İller Bankasınca yaptırılan Belediyemiz Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı işinde döşenen hatlarından bir kısmı (yaklaşık olarak 20.000 mt), İller Bankasınca yapılan sözleşmede kazıdan çıkan kazı malzemesinden dolgu yapılması öngörülmüştür. Beledimizce, altyapı çalışmaları dolayısı ile tahrip olan yolların asfaltlanması 2017 yılı yatırım programına alındığından, bahis konusu geri dolgulu hatların bulunduğu cadde ve sokaklarda dolgununun çökmesini engellemek maksadıyla kazı malzemesinin yerine kırmataş malzeme ile dolgu yaptırılması ve bu konuda gerekli işlemlerin İller Bankası A.Ş. ‘ya yaptırılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
            Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi.