Bütçe Aktarımı Hk.


Tarih   : 24 Mayıs 2017
Karar No  : 36
Konu    : Bütçe Aktarımı Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
            Başkan gündemin 7. Maddesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün konularında Belediyemiz Mücavir Alan içerisinde bulunan cadde ve sokaklara bırakılmak üzere 2 kalem Kent Mobilyaları Mal ve Hizmetin alımı yapılacaktır  denilmektedir. Ancak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün bütçesinde bu kaleme ait bütçe ödeneği olmadığından Belediye Meclisince 46.30.02  25-0111-5-06050790 Diğer Giderler Ödeneği adı altında bir ödeneğin oluşturularak, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 46300204-0112-05-09060101 Yedek Ödeneğinden bu ödeneğe 355.000,00 TL. bütçenin aktarılmasına Meclis oy birliğiyle karar verildi.
            Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi.