Plan Değişikliği Hk.


Tarih   : 24 Mayıs 2017
Karar No  : 35
Konu    : Plan Değişikliği Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 6.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde ve mülkiyeti Ali TATLI, Yusuf TATLI ve Recep ERİK’e ait 309 ada 3,4,5 ve 7 nolu parseller Nazım İmar planımızın 29L ve 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 29L-Ia ve 30L-IVd paftaları sınırlarında Aktif Heyelan alanı (AH) sınırları içerisinde kısmen ağaçlandırılacak alan, kısmen konut alanı ve kısmen de yol olarak yer almaktadır. Söz konusu parseller için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.02.2017 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve dilekçe ekinde sunulan Öneri İmar Plan değişikliğine göre kısmen Özel Eğitim Tesis Alanı,kısmen konut alanı ve yol düzenlemeleri yapılarak imar plan değişikliği için komisyona havalesi yapılmış, İmar Komisyon Raporu incelenmiş olup, Komisyon plan değişikliğinin yapılacağı alanda gerekli incelemelerde bulunarak 309 ada 3 ve 4 nolu parsellerin özel eğitim alanına dönüştürüldüğü, ancak Kuzeyinden geçen yolun 312 ada 3 ve 4 nolu parsellere kaydırıldığı,yolun kaydırılma esnasında imar planında dere olarak gözüken kısmın daraltıldığı, 309 ada 5 ve 7 nolu parseller de yapılan değişiklikte ise yolların daraltıldığı ve iptal edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu  dosya ekinde sunulan öneri imar planı değişikliğine göre talep edilen plan değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği İmar Planı değişiklikleri kısmının 26.maddenin 6.bendi gereğince aykırılıkların olduğu görülmüştür. Yukarıda arz edilen hususların 674 sayılı KHK’nın 38.ve 5393 saylı yasanın 31.maddesi gereğince kurulan İmar Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, İmar Plan değişikliğinin yapılması uygun olmadığı  eski halinin devamına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi