2016 Yılı Gelir ve Gider İdari Hesabı Hk.


Tarih   : 24 Mayıs 2017
Karar No  : 34
Konu    : 2016 Yılı Gelir ve Gider İdari Hesabı Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
            
            Başkan gündemin 5.maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün konularında Belediyemizin 2016 yılı Gelir ve Gider İdari Hesaplar, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 40.maddesinde şöyle ifade edilmektedir. ”Mali Hizmetler Birimi tarafından mali yılın bitiminden  itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından İl Özel İdarelerinde Mart, Belediyelerde Nisan ayı içinde Encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. Belediyemizin 2016 yılına ait Gelir ve Gider Kesin ve İdari Hesap Cetvelleri Belediye Encümeni  tarafından 20.04.2017 Tarih ve 36 nolu kararı ile görüşülen Kesin İdari Hesapları olan Gelir İdari Hesabı  44.766.272,43 TL.  Gider İdari Hesabı 34.321.421,02 TL  olmak üzere  Meclis oy birliğiyle karar verildi. Gelir  ve Gider İdari Hesap Cetvelleri karar ekinde sunulmuştur.
 
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler  Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi