Kardeş Belediyecilik Hk.


Tarih   : 24 Mayıs 2017
Karar No  : 33
Konu    : Kardeş Belediyecilik Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 4.maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü konularında Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, Halkın Sağlığı Eğitim ve Kültürel varlıkların korunması kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde Kardeş Belediye anlaşmasının 5393 sayılı yasanını 18 maddesinin (p) fıkrası gereğince Hakkâri Belediyesi ile Durankaya Belediyesi’nin kardeş Belediye olarak kabul edilmesine  meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi