Küçük Ölçekli Kesimhane İmalatı Projesi Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 32
Konu    : Küçük Ölçekli Kesimhane İmalatı Projesi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 6.maddesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Belediyesi küçük ölçekli kesimhane imalatı projesini Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından finansman desteği sağlanması için Belediye Başkanı Cüneyt EPCİM’e yetki verilmesine, ayrıca Belediyemiz tarafından söz konusu projeye %10 eş finansman desteği verilmesine planlan küçük ölçekli kesimhanenin zemin betonu, su, elektrik ve kanalizasyon altyapı işlerinin kurumumuz tarafından yapılacağı hususu meclise sunuldu. Meclis Hakkari Merkez Belediyesi küçük ölçekli kesimhane imalatı projesini Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından finansman desteği sağlanması için Belediye Başkanı Cüneyt EPCİM’e meclis tarafından yetki verilmesine, ayrıca Belediyemiz tarafından söz konusu projeye %10 eş finansman desteği verilmesine planlanan küçük ölçekli kesimhanenin zemin betonu, su, elektrik ve kanalizasyon altyapı işlerinin de  kurumumuz tarafından yapılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Veteriner İşleri Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi