Memur Encümen Ataması Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 29
Konu    : Memur Encümen Ataması Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
             Başkan gündemin 4.maddesinde Yazı işleri Müdürlüğünün konularında Memur Encümen atama, İmar Komisyonuna atama ve Plan Bütçe Komisyonuna atama vardır dedi. 5393 Sayılı Kanunun 31.maddesi ile 674 Sayılı KHK’nın 38.maddesi gereğince Belediye Encümenin Memur Encümen  sıfatıyla atanmasına, ayrıca diğer bütün komisyonlara atanacak memurlarında 674 sayılı KHK’nın 38.maddesi ile 5393 sayılı yasanın 31.maddesine göre atanmasına  oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi