243 Ada 23 Nolu Parselin İfrazı Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 28
Konu    : 243 Ada 23 Nolu Parselin İfrazı Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
            Başkan gündemin 7.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında 06.03.2017 tarih ve 17 sayılı Meclis kararına itiraz.
İLGİ : a) 28.11.2016 tarih ve 10-5/3896 sayılı Cahit SEVEN adlı vatandaşın dilekçesi.
           b) 31.032017 tarih ve 10-5/713 sayılı Cahit SEVEN adlı vatandaşın dilekçesi.
 
            İlgi sayılı dilekçeye binaen İlimiz Merkez Merzan Mahallesinde ve mülkiyeti dilekçe sahibine ait olan 243 Ada 23 Nolu parsel  Nazım İmar Planımızın 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 30L-IVC paftası sınırları içerisinde kısmen Sürücü Kursu Pist Alanı, kısmen Üniversite kampüs alanı, kısmen Konut Alanı, kısmen de yol olarak yer alan ve ilgi (a) sayılı dilekçe ve ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre parselde Sürücü Kursu Pist Alanı ve konut alanı olan alanın kısmen Konut Alanı olarak yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam 3 Kat Ön ve Yan Çekme Mesafeleri 3 mt. TAKS=0.30 KAKS=0.90 olarak, kısmen de Resmi Kurum Alanı olarak plan değişikliği talep edilmiş olup, söz konusu talep Belediye Meclisince 06.03.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile reddedilmiş ve karar 07.03.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan söz konusu meclis kararına ilgi (b) sayılı dilekçe ile mağduriyetin giderilip alanın konut alanı olarak düzenlenmesi gerekçesi ile itiraz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince konunun Belediye Meclisi tarafından görüşülerek on beş(15) gün içerisinde kesin karara bağlanması için meclise sunuldu. Meclis; Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde kain 243 ada 23 nolu parselin daha önce 06.03.2017 tarih ve 17 sayılı Belediye Meclis Kararı ile vatandaşın talebi ret edilmiş, 31.03.2017 tarih ve 713 sayılı dilekçesi ile alınan Meclis kararına itiraz ederek mağduriyetinin giderilmesi için talebimin yeniden değerlendirilip,
 
 
 
 
 
arsanın konut alanına çevrilmesi denilmekte olup, Meclis; söz konusu talebin yeni talep olduğu ve dilekçe ekinde herhangi bir öneri imar planı vb. evrakların olmadığından itiraz talebini Meclis oy birliğiyle ret edilmesine karar  verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar verildi