30 AB 339 Plakalı Araç Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 27
Konu    : 30 AB 339 Plakalı Araç Hk.
 Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
            Başkan gündemin 7.maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  Belediyemize hibe edilen 30 AB 339 Plakal,GD99968 Motor ve NM0LKXTP6LGD99968 Şase Nolu 2017 Model Ford Marka Ford Kargo (2532) Tipi Kamyonun (Su tankeri Kamyon) Belediyemiz adına Trafik tescil ve Plaka işlemleri yapılmıştır. Söz konusu aracın Kamu Hizmetine tahsisi (haczedilememesi için) ile ilgili Meclis kararının alınması istenilmektedir. Trafik Tescil İşlemleri yapılan 30 AB 339 Plakalı aracın hiçbir şekilde haczedilemeyeceği ve Kamu hizmetinde yer almak üzere Belediyemiz Temizlik İşleri  Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmasına meclis oy birliğiyle karar  verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine karar verildi