Kat Artırımı Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 26
Konu    : Kat Artırımı Hk.
 Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
             Başkan gündemin 7.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında 05.01.2011 tarih ve 04 sayılı Meclis kararına göre kat artırımı Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve İmar komisyonun yapacağı kontrol ve denetimler neticesinde kat formülü ve şartları ile yasalara bağlı kalmak şartı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve İmar Komisyonuna yetki verilmiştir. Belediyemizi teftiş eden Müfettiş raporunun 39.maddesinde belirtilen Planlama yetkisi anlamına gelebilecek konularda Belediye Meclisinin planlama yetkilerini İmar Komisyonuna yada başka birimlere devretme  yetkisi bulunmamakta olduğunu belirtmişlerdir. Belediye Meclisinin 5393 sayılı yasa ile belirlenen karar, görev ve yetkilerinin başka birimlere devretme yetkisinin olmadığından, buna göre 05.01.2011 tarih ve 04 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi yönünde  karar alınması meclise sunuldu. Meclis; 05.01.2011 tarih ve 04 sayılı kat artırımı ile ilgili alınan kararın iptal edilmesine meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tevdiine karar verildi