T Plakalı Araçların Harçları Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 25
Konu    : T Plakalı Araçların Harçları Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
             Başkan gündemin 7.maddesinde  Zabıta Müdürlüğünün konularında İlimizde faaliyet gösteren Ticari Taksi (T Plakalı Araçlar)’ın sahipleri tarafından vermiş oldukları dilekçelerde yıllık olarak ödenen harçların yüksek olması sebebiyle ödeyemedikleri aynı zamanda bu harçlara gelen gecikme bedellerinin de silinmesi meclise sunuldu. Meclis; bahse konu hususların ancak T.C Bakanlık Kurulu  Kararıyla silinebileceği anlaşıldığından Belediye Meclisince silinmesi mümkün olamayacağı, belirtilen gecikme bedellerinin ve harçların aynen tahsil edilmesine  meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Zabıta  Müdürlüğü tevdiine karar verildi