Bütçe Aktarılması Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 24
Konu    : Bütçe Aktarılması Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 8.maddesinde Zabıta Müdürlüğünün konularında  2 kalem (5 adet) otobüs durağı alınması gerekmekte olup, Zabıta Müdürlüğü bütçesinde buna ilişkin ödeme kalemi olmadığından Sosyal Tesis Bütçe tertibatı açılarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesindeki Kurumsal Kodu:  46300202- Fonksiyonel Kodu: 0112, Fin Kodu: 05, Ekonomik Kodu: 09060101  Yedek Ödenekten 298.800,00 TL.nin Zabıta Müdürlüğü Bütçesine aktarılması meclise sunuldu. Meclis; Sosyal Tesis Bütçe tertibatı açılarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesindeki Kurumsal Kodu:  46300202- Fonksiyonel Kodu: 0112, Fin Kodu: 05, Ekonomik Kodu: 09060101  Yedek Ödenekten 298.800,00 TL.nin Zabıta Müdürlüğü Bütçesine aktarılmasına meclis  oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne tevdiine karar verildi